Sāksies Uzvaras un Tērvetes ielu rekonstrukcija un jauna ceļa būvniecība Talsu ielā

01/06/2017
Ventspils brīvostas pārvaldē šonedēļ noslēgti pirmie līgumi ar iepirkumu konkursa uzvarētājiem par šī gada ostas un industriālo teritoriju būvniecības un rekonstrukcijas darbiem. Jūnijā rekonstrukcijas darbi sāksies Uzvaras un Tērvetes ielās, bet jauns piebraucamais ceļš tiks būvēts Talsu ielā 200.

·         Būvdarbi Uzvaras ielā tiks veikti posmā no Muitas ielas līdz Dzintaru ielai. Aptuveni 90 metru garumā tiks veikta pilna seguma konstrukcijas un lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve. Minētajā vietā plānots izbūvēt gājēju ietvi, kā arī pārbūvēt apgaismojumu un labiekārtojumu. Būvdarbi tiks uzsākti jūnija sākumā, bet noslēgsies augustā. Atklātā iepirkuma procedūrā par uzvarētāju tika atzīts SIA „Ostas celtnieks” ar zemāko piedāvāto līgumsummu 192 227 eiro apmērā.  

·         Tērvetes ielā aptuveni 175 metru garumā tiks veikta pilna seguma konstrukcijas un lietus kanalizācijas pārbūve. Tāpat tiks uzlabots apgaismojums, un izbūvēta gājēju ietve. Darbus plānots uzsākt jūnija sākumā, bet pabeigt rudenī. Atklātā iepirkuma procedūrā par uzvarētāju tika atzīts SIA „Ventspils labiekārtošanas kombināts” ar zemāko piedāvāto līgumsummu 251 642 eiro apmērā.

·         Zemes gabalā Talsu ielā 200 aptuveni 300 metru garumā tiks izbūvēts jauns piebraucamais ceļš ar divvirzienu kustību un ietvi gājējiem. Tāpat paredzēts izbūvēt apgaismojumu un lietusūdens kanalizāciju. Būvdarbus plānots uzsākt jūnija sākumā un pabeigt augustā. Atklātā iepirkuma procedūrā par uzvarētāju tika atzīts SIA „VIA” ar zemāko piedāvāto līgumsummu 420 740 eiro apmērā.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/001 “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18 467 415,50 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 15 697 303,17 EUR.