Sākuši atjaunot Dienvidu molu

14/03/2018

Viena no ventspilnieku un pilsētas viesu iemīļotākajām pastaigu un atpūtas vietām – Dienvidu mols – uz laiku ir slēgts. Kopš pagājušās nedēļas beigām sākušies hidrobūves, kas ir viena no vecākajām Ventspils brīvostā, atjaunošanas un rekonstrukcijas darbi.

No galvenā darbuzņēmēja BMGS ražošanas bāzes smagās kravas automašīnas nogādā uz molu 5-tonnīgos tetrapodus, kas paredzēti tā stiprināšanai un atjaunošanai.

Dienvidu mola atjaunošanas un nostiprināšanas projekta galvenais mērķis ir nodrošināt drošu navigāciju Ventspils ostas akvatorijā. Mols pasargā akvatoriju un tajā esošos kuģus no lielajiem viļņiem. Molā atjaunošanas būtiskākie ieplānotie darbi – tetrapodu krāvumu papildināšana, seguma atjaunošana, mola fasādes remonts un jauna apgaismojuma uzstādīšana visa mola garumā. Lai papildinātu viļņlaužu krāvuma, ir jāsaražo 1349 5-tonnīgi betona izstrādājumi, 19 13-tonnīgi tetrapodi un 204 45-tonnīgi betona masīvi kubu formā 2,30 m x 2,30 m x 3,60 m lielumā. Ar tretrapodu un masīvu krāvumu papildinājumu vajadzēs atjaunot mola projektēto profilu. Mols viļņu, vētru un laika ietekmē ir nosēdies un sašaurinājies. Līdz ar to mola aizsargfunkcijas ir kļuvušas vājākas – lielie viļņi jau veļas pāri hidrobūvei.

Vakar uzņēmums BMGS uzaicināja uz ražošanas bāzi pasūtītāja – Ventspils brīvostas pārvaldes –, sabiedrības pārstāvjus un žurnālistus, lai parādītu, kā tiek veidoti milzīgie betona tetrapodi un masīvi. Viesus sagaidīja AS BMGSvaldes loceklis Genādijs Kalaneps un citi speciālisti. Jānorāda, ka, lai gan BMGS betona izstrādājumu ražošana un hidrobūvju remonts ir ierasta ikdiena jau 66 gadu garumā, tomēr mola rekonstrukcija un atjaunošana ir pavisam neierasts projekts. Kaut vai tāpēc, ka molu Latvijā nav nemaz tik daudz. Bet, otrkārt, tos arī neremontē tik bieži. Piemēram, iepriekšējā Dienvidu mola atjaunošana notika pagājušā gadsimta 90. gados, bet salīdzināmā ar pašreizējo rekontrukcija – ne mazāk kā pirms 60 gadiem.

Šobrīd BMGS ražošanas cehā rit spraigs darbs divās maiņās. Šeit betonē 5-tonnīgos tetrapodus. Šķidrais betons no betonmaisītāja nonāk milzīgā toverī, kas to nogādā un ielej formās. Tetrapodu ražošana aizsākās 12. janvārī, šobrīd jau ir izgatavoti aptuveni 620 betona izstrādājumu, vairāk nekā 270 nogādāti molā, stāsta BMGS Celtniecības departamenta vadītājs Andrejs Harčenkovs. Katru dienu ir jāiebetonē 13 milzeņi. Par īstu izaicinājumu būvniekiem kļuva nesenais sals, kad termometra stabiņš reizēm noslīdēja līdz mīnus 20 grādu atzīmei naktīs. Lai neizjauktu betona tetrapodu noturības kvalitātes, tos vispirms notur 12 stundas siltumkamerās, kur tiek uzturēta pastāvīga temperatūra līdz 36 grādiem. Tādos apstākļos betona noturīgums sasniedz 70%. Pēc tam tetrapodus uz 12 stundām ievieto telpās ar parasto temperatūru, un tikai pēc tam izved uz poligoniem, kas atrodas BMGS ražošanas bāzes teritorijā, kur tie paliek vēl uz 5–6 dienām, līdz betons sasniedz 100% izturību, un tikai pēc tam tiek iekrauti mašīnās un nogādāti uz molu.

«Mūsu uzņēmumam šis projekts ir kļuvis par īstu izaicinājumu, jo līdz tā pilnīgai īstenošanai ir nepieciešams saražot 12 000 m3 betona,» norāda Harčenkovs. Tetrapodu un betona masīvu ražošanā ir nodarbināti aptuveni 20 cilvēku, vēl aptuveni desmit darbinieku nogādā tetrapodus uz molu, izkrauj tos un novieto aizsarghidrobūves abās pusēs.

Ja mazos tetrapodus uz molu nogādā ar autotransportu, tad lielie 13-tonnīgie un betona masīvi tiks nogādāti pa ūdeni, no BMGS piestātnes. Lai to varētu īstenot, Ventspilī no Rīgas ir jāierodas peldošajam celtnim ar velkoni un baržu. Tiesa, pagaidām ar to ir zināma kavēšanās, jo Rīgas osta ir ieskauta ledū, stāsta Genādijs Kalaneps. Uzņēmuma vadītājs par to pārāk nesatraucas, jo Ventspils ostā pie Dienvidu mola peldošais celtnis varēs uzsākt darbus ne ātrāk kā aprīlī vai maijā, kad norims jūras bangošanās. Būvniekiem darba šobrīd ir gana. Ražošanas bāzē tiek turpināta tetrapodu un masīvu izgatavošana. Līdz vakardienai bija saražoti 97 45-tonnīgie masīvi, kurus novieto pie piestātnes, gaidot baržu.

Pašā molā tāpat raiti rit darbs. Līdzās apskates kuģītim Azova izveidota BMGS sadzīves pilsētiņa, kur uzturas strādnieki un inženiertehniskie darbinieki. Ar nelieliem intervāliem molā ierodas kravas automašīnas ar tretrapodiem. Betona figūras tiek izkrautas, izmantojot autoceltni, un novietotas konkrētās vietās saskaņā ar projektu. Projekta autors Andris Razgalis no inženierbiroja Kurbada tilti atzīst: viņam Ventspils objekts šķiet interesants tādēļ, ka šeit, pirmo reizi apsekojot molu, tika izmantota trīsdimensiju virsmas skenēšana. 3D modelis ļauj precīzi noteikt tās vietas, kur ir nosēdušies vecie tetrapodi un kur ir jāievieto jaunie.

Tiklīdz būs iespējams pa ūdeni nogādāt uz molu lielos tetrapodus un masīvus, tos sāks piegādāt un izlikt pie mola galvas. Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks un Tehniskās daļas vadītājs Māris Petrovskis pastāstīja, ka pie mola galvas bija uzprojektēta un uzbūvēta piestātne loču kuteru pietauvošanai. Tomēr šī piestātne, cik zināms, ne reizi nav izmantota pēc tās pamatfunkcijas, jo pietauvoties šajā vietā ir bīstami spēcīgo viļņu dēļ.

Līgums ar galveno darbuzņēmēju par Dienvidu mola atjaunošanu tika parakstīts decembra vidū. Ventspils brīvostas pārvaldes izsludinātajā atklātajā konkursā AS BMGS, kas piedāvāja veikt mola atjaunošanas darbus par 2,4 miljoniem eiro. Atklātajā konkursā savus pieteikumus iesniedza BMGS un LNK Industries Group. Pēc pieteikumu izvērtēšanas Iepirkumu komisija pieņēma lēmumu atzīt par uzvarētāju BMGS, kas piedāvāja zemāko cenu. «Par laimi, šoreiz iztika bez garām konkursa rezultātu pārsūdzēšanas procedūrām, kas ļāva laikus uzsākt projektēšanu un mola atjaunošanas darbus. Darbiem jābūt pabeigtiem līdz jūlija beigām, lai jau augusta sākumā mols atkal kļūtu pieejams pastaigām,» pastāstīja Māris Petrovskis.

Dienvidu mols ir viena no ventspilnieku un pilsētas viesu iemīļotākajām pastaigu vietām, bet ostai mols ir viena no svarīgākajām hidrobūvēm – dambis, kas apsargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Ventspils ostas moli to pašreizējā izskatā tika uzbūvēti vairāk nekā pirms 100 gadiem, bet Dienvidu mola vēsture sniedzas līdz pat 17. gadsimtam, atgādina Petrovskis. Starp citu, senie koka pāļi, kas joprojām ir saglabāti Dienvidu tilta konstrukcijā, paliks savā vietā kā vēstures liecinieki.

BMGS ražošanas cehā betonu lej formās, no kurām iznāk gatavi tetrapodi.

BMGS ražošanas bāzē izgatavoti jau vairāk nekā 620 5-tonnīgo tetrapodu, lai papildinatu to krāvumu un atjaunotu Dienvidu mola profilu.

Aptuveni simta 45-tonnīgo betona masīvu jau saražotu un gaida baržu pie BMGS piestātnes.

Dienvidu mols tiek atjaunots projekta Nr.6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros. Projekts tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.