Saņem četras pasaules mēroga speciālbalvas

23/10/2018

Prestižā britu laikraksta Financial Times izdevums FDI (Foreign Direct Investment) Intelligence publicējis pētījumu 2018. gada globālās brīvās zonas. Ventspils brīvostas pārvalde pētījumā ieguvusi ļoti augstu novērtējumu – četras speciālbalvas par rūpniecisko telpu un platību attīstību, infrastruktūras attīstību, IKT klasteraattīstību un par mārketinga devīzi.

Augstais novērtējums

FDI Intelligence ir Financial Times Ltd. grupas daļa, kuras specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti. FDI ik gadu veic apjomīgu un pēc īpašiem kritērijiem izstrādātu pētījumu, lai noteiktu daudzsološākās un investoru piesaistē veiksmīgākās brīvās ekonomiskās zonas visā pasaulē. Šā gada pētījumā piedalījās brīvās ekonomiskās zonas, valdības struktūras un ieguldījumu veicināšanas struktūras. Tika veikts pētījums, lai izceltu šo zonu pievilcību, iespējas un saistošos piedāvājumus investoriem. Izdevuma žūrija rūpīgi un pēc īpašiem kritērijiem izvērtēja katru brīvo ekonomisko zonu. Atsevišķas speciālās ekonomiskās zonas, kas pētījumā neieguva visaugstāko punktu skaitu, bet ar savu darbību un sasniegtajiem rezultātiem ir augstu novērtētas, saņēma atzinības īpašās nominācijās.

Ventspils brīvostas pārvalde Financial Times pētījumā ir piedalījusies vairākus gadus pēc kārtas, un ikreiz ir saņēmusi novērtējumu dažādās nominācijās. Tādējādi Ventspils brīvosta ir pamanīta starp pasaules vadošajām ostām un ekonomiskajām zonām. Šajā gadā Ventspils brīvosta ieguvusi četras speciālās balvas.

Rūpniecisko telpu attīstība

FDI eksperti augstu novērtējuši brīvostas paveikto jaunu rūpniecisko ēku būvniecībā, telpu un zemes sagatavošanā jauniem projektiem, tādēļ piešķirta speciālbalva par rūpniecisko telpu un platību attīstību. Šogad ir uzsākts darbs pie trīs jaunu rūpniecisko ēku būvniecības. Pie katras ēkas tiks izbūvēti pievedceļi un sakārtota infrastruktūra un komunikācijas. Divām no jaunajām ēkām jau ir atrasti nomnieki, bet ar trešās ēkas iespējamo nomnieku notiek pārrunas. Atsevišķi jāpiemin teritorija Talsu ielā 200, pēc kuras sakārtošanas radīta 10 ha liela platība zivsaimniecības rūpniecības attīstībai. Teritorijā strādā pirmais nomnieks, kurš jau veicis investīcijas savas darbības attīstībai.

Jau ceturto gadu balva par infrastruktūru

Atsevišķa speciālbalva iegūta par infrastruktūras attīstību – novērtēts lielais ieguldījums ostas infrastruktūras (pievedceļu, stāvlaukumu, ostas termināļu) būvniecībā un atjaunošanā. No 2017. līdz 2022. gadam Ventspilī tiks atjaunoti vai no jauna izbūvēti 19 pievedceļu posmi gandrīz 13 kilometru garumā. Tāpat uzsākti darbi divu jaunu publisku autostāvlaukumu būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. Sākta arī pēdējos gados vērienīgākā ostas hidrobūvju rekonstrukcija. Šovasar pabeigti būvdarbi Dienvidu molā, kur uzstādīti vairāk nekā 200 betona masīvi un gandrīz 1500 divu veidu – 5 un 13 tonnas smagi – tetrapodi. Drīzumā ievērojami būvdarbi sāksies Ziemeļu molā. Jāpiezīmē, ka infrastruktūras attīstība ir viens no Ventspils brīvostas attīstības virzieniem, kam tiek veltīta liela uzmanība, un šajā nominācijā mūsu osta specbalvu saņēma arī iepriekšējos trīs gadus.

Pilsēta ir tehnoloģiju centrs

FDI pētnieki ļoti augstu novērtējuši Ventspils pilsētas un brīvostas darbu IKT klastera attīstībā. Ventspils tiek veidota kā viedo tehnoloģiju centrs – ir izstrādāta informācijas un komunikācijas tehnoloģiju nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns, tiek īstenots aktīvs darbs investoru piesaistē tieši IKT nozarē. Jāpiemin arī IKT pilotprojektu programma, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem, kuri īsteno kādu jaunu IKT risinājumu. Ventspilī IKT nozarē jau strādā desmitiem uzņēmumu, tostarp HansamatrixEuroLCDsAccenture LatviaTestDevLabAspired u.c. Tehnoloģiju uzņēmumi aizvien attīstītās, un to skaits nepārtraukti palielinās. Šiem uzņēmumiem nepieciešamos augsti kvalificētos speciālistus sagatavo gan Ventspils Augstskolas IT fakultāte, gan Ventspils Tehnikums.

Pētniekiem patīk devīze

Eksperti novērtējuši arī Ventspils brīvostas pārvaldes devīzi, ar kādu tā vēršas pie ārvalstu investoriem un kuru izmanto ikviena projekta ieviešanā: The Freeport Of Ventspils – Logistics And Industry Centre, Where Your Ideas Meet Dedication (Ventspils brīvosta – loģistikas un rūpnieciskais centrs, kur jūsu idejas sastop atbalstu – no angļu val.).

Bagātīga balvu kolekcija

Arī iepriekšējos gados Ventspils brīvosta Financial Times pētījumā ieguvusi ļoti augstu novērtējumu, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju. 2015. gadā Ventspils brīvosta saņēma trīs speciālbalvas – par darbības globālo mērogu, par ražošanas ēku attīstību un infrastruktūras uzlabojumiem. 2016. gadā mūsu brīvostai tika piešķirtas sešas speciālās balvas – par uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstu, infrastruktūras atjaunošanu, ražotņu paplašināšanu, ostas infrastruktūru, mārketinga aktivitātēm un augsto tehnoloģiju ražotņu attīstīšanu. Pērn Ventspils brīvosta tika novērtēta ar trim speciālbalvām – par panākumiem loģistikā, infrastruktūras attīstībā un par darbu pārrobežu sadarbības veicināšanā.

Viena no ekspertu speciālajām balvām piešķirta par brīvostas darbu jaunu rūpniecisko ēku būvniecībā. Jaunu ražošanas ēku būvniecības process ir garš un sarežģīts. Piemēram, 2015. gadā atklātais Tehnoloģiju centrs Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā uzbūvēts klajā laukā.

Pētnieki novērtējuši Ventspils brīvostas un pilsētas ieguldījumu IKT jomā. SIA TestDevLab ir viens no uzņēmumiem, kas darbojas šajā nozarē. Attēlā – uzņēmuma biroja telpas Kuldīgas ielā, Ventspilī.

Tehnoloģiju centrs būvniecības procesa sākumposmā.

Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks

Panākumu pamatā ir pašvaldības stratēģiskais darbs

– Piedalīšanās Financial Times izdevuma FDI pētījumā jau mums kļuvusi par tādu kā tradīciju. Ir ļoti vērtīgi ļaut savu darbu novērtēt speciālistiem no malas, kā arī salīdzināt sevi ar citiem. Nenoliedzami, atrašanās FDI labāko brīvo ekonomisko zonu sarakstā veicina interesi par Ventspili. Tā ir ļoti laba reklāma.

Jāuzsver, ka šo balvu sakarā mēs noteikti nevaram runāt tikai par brīvostas pārvaldes darbu. Ventspils panākumu pamatā pirmām kārtām ir pašvaldības stratēģiskais darbs uzņēmējdarbības attīstīšanā. Ir pamats lepoties, ka daudzas idejas, kas pirms gadiem šķita nedaudz utopiskas, tagad jau ir sevi pierādījušas. Piemēram, attīstīt Ventspilī rūpniecību – šogad jau pirmajā pusgadā kopējais Ventspils rūpniecības apgrozījums bijis tik, cik 2011. gadā kopā. Prieks, ka visstraujāk attīstās tieši ražošana ar augstu pievienoto vērtību – mašīnbūve un elektronika.

Balvas no ekspertiem, protams, saņemt ir patīkami, bet visaugstākais novērtējums ir tas, ka uzņēmumi, kas izvēlējušies mūsu pilsētu, ne tikai paliek šeit, bet arī iegulda līdzekļus savas darbības paplašināšanai tieši Ventspilī.