Saņem pasaules mēroga atzinību

24/10/2017
Pasaulslavenā britu izdevuma Financial Times brīvo ekonomisko zonu pētnieki kārtējo reizi atzinīgi novērtējuši Ventspils brīvostas panākumus un ieguldīto darbu attīstības veicināšanā.

Izvērtējot vairāk nekā sešdesmit ekonomiskās zonas no visas pasaules, izdevums fDi (Foreign Direct Investment) Intelligence 2017. gada pētījumā Ventspils brīvostai piešķīris trīs speciālās balvas.

Piešķirts prestižs apbalvojums

Ventspils brīvosta kārtējo reizi kļuvusi par vienu no nedaudzajām brīvajām jeb speciālajām ekonomiskajām zonām (SEZ) Latvijā un arī Baltijas valstīs, kas guvušas atzinību un augstus rezultātus pasaules mērogā, tādējādi tiekot pamanītas starp pasaules vadošajām ostām un ekonomiskajām zonām.

Pētījums Global Free Zones of the Year 2017 (2017. gada globālās brīvās zonas) nesen publicēts populārā britu izdevuma Financial Times pielikumā fDi Intelligence, kas jau vairākus gadus nodarbojas ar SEZ vērtēšanu visā pasaulē. Vienlaikus fDi Intelligence ir arī iepriekšminētā izdevuma grupas daļa, kas specializējas jomās, saistītās ar tiešajām ārvalstu investīcijām un to piesaisti.

Atskatoties vēsturē, sākotnēji pētnieku izmantotais metožu kopums rezultātā galvenokārt nosauca nākotnes brīvās ekonomiskās zonas, atsevišķi nodalot ostu zonas, taču šobrīd fDi pētījuma laikā tiek vērtētas šābrīža daudzsološākās, spilgtākās un investoru piesaistē veiksmīgākās SEZ. Kā ierasts, izdevums aicināja piedalīties pētījumā ekonomiskās zonas, valsts iestādes un par investīcijām atbildīgās struktūras no visas pasaules. Šogad kopumā tika saņemti 66 SEZ pieteikumi no visas pasaules, kurus pēc īpaši izstrādātiem kritērijiem vērtēja Financial Times eksperti.

Apkopojot pētījuma rezultātus, eksperti ik gadu nosauc spilgtākās un investīciju piesaistē veiksmīgākās SEZ visā pasaulē. Taču atsevišķas SEZ, kas, pētījumam noslēdzoties, neieguva visaugstāko punktu skaitu, bet, pēc ekspertu domām, tomēr ir pelnījušas tikt apbalvotas un pamanītas starptautiskā mērogā, saņēma atzinības īpašās nominācijās. Tostarp trīs speciālās balvas – par veiksmīgu darbu loģistikā, infrastruktūras attīstībā un pārrobežu sadarbības veicināšanā – tika piešķirtas arī Ventspils brīvostai.

Apkopotie rezultāti liecina, ka par veiksmīgāko un visaugstāk novērtēto 2017. gada SEZ ir pasludināta Dubaijas speciālā ekonomiskā zona Apvienotajos Arābu Emirātos. Eiropas mērogā šogad, līdzīgi kā pērn, par uzvarētāju atzīta SEZ Polijas pilsētā Katovicē. Savukārt Latvijā atzinību guvusi Ventspils brīvostas SEZ ar trim specbalvām un SEZ Rēzeknē, saņemot speciālo balvu nominācijā par paplašināšanos.

Panākumi loģistikā

Ventspils brīvosta šogad ir saņēmusi specbalvu par panākumiem loģistikā. Kā viens no veiksmīgākajiem darbības piemēriem šajā nozarē ir prāmju satiksme starp Ventspili un Zviedrijas pilsētu Nineshamnu. Prāmju līniju operators Stena Line ir izvēlējies Ventspili kā stratēģisko ostu satiksmei ar Skandināviju.

Būtisks faktors, kāpēc kravu pārvadātāji izvēlas ostu, ir palielinātais reisu skaits – līdz pat 12 reizēm nedēļā abos virzienos –, kā arī īsais pārbraucienu laiks, kas ir vien astoņas ar pusi stundas. Turklāt panākumus šajā jomā apliecina arī Ventspils brīvostas pārvaldes aizvadītā gada pārskats. 2016. gadā Ventspils ostā tika sasniegts jauns ar prāmjiem pārvadāto ro-ro kravu rekords, kas vienlaikus bija arī lielākais kravu apjoms Latvijā. Tāpat pērn tika fiksēts rekordliels pasažieru skaits – lielākais Ventspils ostas vēsturē.

Prioritāte – infrastruktūras attīstība

Teicamu fDi ekspertu vērtējumu Ventspils brīvosta izpelnījusies arī infrastruktūras attīstībā. Labi sakārtota infrastruktūra – tas ir viens no veiksmīgas darbības stūrakmeņiem. Aizvien turpinās investīciju ieguldīšana gan ostas infrastruktūras izbūvē, gan arī atjaunošanā, tādējādi uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju. Tāpat tiek uzturētas hidrobūves, sliežu ceļi un attīstītas piestātnes. Iepriekš jau īstenots un tikko kā uzsākts arī jauns kārtējais termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas un būvniecības projekts.

Ventspils ir TEN-T transporta pamattīkla osta ES ziemeļu daļā – uzņēmumiem tiek piedāvātas kompleksas transporta risinājumu iespējas, izmantojot jūras, autoceļu, dzelzceļa un aviosatiksmes savienojumus. Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstībā 2016. gadā tika ieguldīti 5,4 miljoni eiro.

Infrastruktūras attīstība ir Ventspils brīvostas aktivitāšu prioritāte, ko pētījuma rezultātā augstu novērtējuši arī fDipētnieki.

Balva pārrobežu sadarbībā

Speciālo balvu 2017. gadā Ventspils saņēmusi arī par darbu pārrobežu sadarbības veicināšanā. Iepriekš jau ziņots, ka Ventspils brīvostas pārvalde parakstījusi trīspusēju līgumu ar Ķīnas–Baltkrievijas industriālo parku Lielais akmens un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku. Līgums paredz sadarbību dažādās jomās, tostarp kopīgu loģistikas risinājumu izstrādē un ieviešanā, kā arī pieredzes apmaiņā, kas ir būtiski, lai Ventspils varētu iekļauties Jaunā zīda ceļa loģistikas ķēdē gan kā ātrākais jūras ceļš uz Zviedriju, gan arī kā iespējamā loģistikas parka vieta.

Jo īpaši fDi eksperti uzsver un pozitīvi vērtē Ventspils brīvostas globālās mārketinga kampaņas, kas tiek īstenotas Vācijā, Zviedrijā, Krievijā un daudzviet citur, kā arī dalību starptautiska mēroga konferencēs, izstādēs un citos nozīmīgos pasākumos.

Konkurētspēja ir pierādīta

Arī iepriekšējos gados Ventspils brīvosta saņēmusi ļoti augstu ekspertu novērtējumu un virkni speciālo balvu, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju. 2016. gadā fDieksperti piešķīra Ventspils brīvostai sešas speciālās balvas – par sniegto uzņēmējdarbības uzsākšanas atbalstu, infrastruktūras atjaunošanu, ražotņu paplašināšanu, ostas infrastruktūru, mārketingu un augsto tehnoloģiju ražotņu attīstību.

fDi pētnieki pērn novērtēja ieguldījumu ostas infrastruktūras, tostarp pievedceļu, jaunu piestātņu un ražošanas ēku, būvniecībā un atjaunošanā. Līdzīgi kā šogad, arī iepriekšējos gados uzslavu izpelnījušās īstenotās starptautiskā mārketinga aktivitātes. Gan tiešo mārketinga kampaņu laikā ārvalstīs, gan arī piedaloties svarīgākajās nozares izstādēs, konferencēs un oficiālajās valsts vizītēs, brīvostas pārvalde aktīvi reklamē biznesa iespējas Ventspilī. Spraigā konkurencē tika izcīnīta arī speciālā balva nominācijā Ražotņu paplašināšana. Industrializācijas process pilsētā tika uzsākts 2002. gadā, un īstenoto ak­tivitāšu rezultātā laika periodā līdz 2016. gadam rūpniecības produkcijas izlaides rādītāji bija palielinājušies 21 reizi, bet eksporta apjoms – pat 40 reižu. Tāpat augstu tika novērtēta arī sadarbība ar Biznesa inkubatoru un Ideju studiju jaunu uzņēmējdarbības projektu attīstībā.

Kravu pārvadātāji aizvien labprātāk izvēlas Ventspils ostu, jo prāmju satiksmes organizācijā veikta virkne uzlabojumu, tostarp palielināts reisu skaits līdz pat 12 reizēm nedēļā.

Trīspusējā līguma parakstīšana starp Ķīnas–Baltkrievijas industriālo parku Lielais akmens, Ventspils brīvostas pārvaldi un Ventspils Augsto tehnoloģiju parku.

Labas infrastruktūras nodrošināšana ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes galvenajiem pamatuzdevumiem, lai saglabātu nemainīgi augstu konkurētspēju gan vietējā, gan arī starptautiskā mērogā.

Ventspils brīvosta ierindojas starp labākajiem

Imants Sarmulis, Ventspils brīvostas pārvaldnieks

  • Šie starptautiskie apbalvojumi norāda, ka viss ir iespējams un sasniedzams, ja vien to vēlamies. Mūsu ieguldītais darbs loģistikā, pārrobežu sadarbībā un infrastruktūras attīstībā, uzlabojot termināļu darbību un konkurētspēju, ir pamanīts un novērtēts starp pasaules vadošajām ostām un ekonomiskajām zonām, kas vēlreiz apliecina, ka Ventspils ir uzticama pasaules līmeņa sadarbības partnere ikvienam uzņēmumam.

fDi Global Free Zones of the Year 2017

Speciālās balvas Ventspils brīvostai 2017. gadā:

loģistika;

infrastruktūras attīstība;

                     - pārrobežu sadarbības veicināšana.