Saņemta būvatļauja Ganību ielas būvniecībai

18/02/2015
Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi būvatļauja Nr.15-42 objekta „Ganību ielas rekonstrukcija posmā no īpašuma Ganību ielā 107 līdz pilsētas administratīvajai robežai, Ventspilī” būvniecībai.

Būvdarbi tiks realizēti projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros, kura rezultātā sešu gadu laikā plānots izbūvēt un veikt rekonstrukciju 39 objektos Ventspilī.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 36,6 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.