Saņemta būvatļauja piebraucamā ceļa izbūvei uz nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 12

30/10/2014
Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi būvatļauju Nr.14-7 objekta „Piebraucamā ceļa izbūve uz nekustamo īpašumu Fabrikas ielā 12, Ventspilī” būvniecībai.

Būvdarbi tiks realizēti projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros, kura rezultātā sešu gadu laikā plānots izbūvēt un veikt rekonstrukciju 39 objektos Ventspilī.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 36,6 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.