Saņemtas būvatļaujas divu objektu būvniecībai

26/11/2014
Ventspils brīvostas pārvalde ir saņēmusi būvatļaujas Nr.14-17 un Nr.14-18 objektu „Dzelzceļnieka ielas savienojuma atzars no Kustes dambja līdz Dzelzceļnieku ielas pagriezienam, Ventspilī” un „Jēkaba ielas rekonstrukcija posmā no Ganību ielas līdz Bebru ielai, Ventspilī” būvniecībai.

Būvdarbi tiks realizēti projekta „Pievadceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros, kura rezultātā sešu gadu laikā plānots izbūvēt un veikt rekonstrukciju 39 objektos Ventspilī.

Projekta īstenošanu līdzfinansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. Projekta kopējās attiecināmās izmaksas ir 36,6 miljoni eiro, no kuriem 85% ir ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.