Satiksmei atvērs pārbūvēto Uzvaras ielu Ventspilī

03/08/2017
Jau šonedēļ satiksmei atkal tiks atvērts pārbūvētais Uzvaras ielas posms pie viadukta Ventspilī.

Remontdarbi Uzvaras ielā veikti posmā no Muitas ielas līdz viaduktam virs dzelzceļa. Apmēram 90 metru garumā pilnībā pārbūvēta seguma konstrukcija un lietusūdens novadīšanas sistēma. Ir  uzlabots arī ielas apgaismojums un izbūvēta gājēju ietve.

Ielas pārbūves darbus veica atklātajā konkursā uzvarējušais uzņēmums SIA „Ostas celtnieks” par kopējo summu 192 227 eiro apmērā.

Projekts Nr.6.1.1.0/17/I/001 “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros. Projekta kopējās plānotās izmaksas ir 18 467 415,50 EUR, tai skaitā, plānotais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums 85% apmērā ir 15 697 303,17 EUR.