Satiksmes pārvadu pār Dzintaru ielu Ventspilī atjaunos SIA “CTB”

06/06/2018

Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumu ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “CTB” par satiksmes pārvada atjaunošanu Maskavas ielā pār Dzintaru ielu. Darbi šajā ostas pievedceļa posmā jāpabeidz trīs mēnešu laikā.

Atklātajā konkursā par tiesībām atjaunot satiksmes pārvadu Maskavas ielā pār Dzintaru ielu piedāvājumus iesniedza trīs pretendenti. Zemāko cenu – EUR 444 309,75 – piedāvāja SIA “CTB”, ar ko arī noslēgts būvdarbu līgums.

Tuvākajā laikā šajā posmā sāksies būvdarbi, kas jāpabeidz trīs mēnešu laikā. Satiksmes pārvadam nomainīs braucamās daļas asfaltbetona seguma virskārtu un ietvju asfalta segumu, remontēs deformācijas šuves un ūdens atvades sistēmas, kā arī veiks margu un apgaismes stabu nomaiņu.

Satiksmes pārvads Maskavas ielā ir tikai viens no posmiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde pārbūvēs 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd norit arī būvdarbi Kuldīgas ielā pie pilsētas robežas, Zvaigžņu ielā un tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola.  Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. Šogad paredzēts veikt vairāk nekā pusi no visiem 5 gadu projekta darbiem. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.