Septembrī pievedceļu rekonstrukcijas projektā ekspluatācijā nodotas trīs ielas

25/09/2015
Ventspils brīvostas pārvaldes vērienīgais ostas termināļu un industriālo zonu pievedceļu rekonstrukcijas projekts, kura īstenošana aizsākās 2010.gadā, strauji tuvojas tā noslēgumam. 

Šī gada septembrī ekspluatācijā nodoti trīs objekti: 

  1. Piebraucamais ceļš zemes gabalam Fabrikas ielā Nr.12. Objektā izbūvēts jauns pievedceļš ar bruģakmens segumu, kā arī izbūvētas lietusūdens kanalizācija un ūdensvads. 
  2. Jēkaba iela. 568 m garš posms starp Ganību un Bebru ielu, kurā asfalta segums nomainīts pret betona bruģakmeni, kā arī izbūvētas ietves un ielas apgaismojums. Tāpat izbūvēts ūdensvada un kanalizācijas tīkls. 
  3. Dzelzceļnieku ielas savienojuma atzars. Šajā objektā izbūvēts jauns asfaltbetona segums 100 metru garumā, kurš savieno Dzelzceļnieku ielu ar Kustes dambi. Ventspils brīvostas pārvalde veido šeit nepieciešamo infrastruktūru pašreizējām un potenciālajām rūpnieciskajām ražotnēm – izbūvēta ietve un autostāvvietas, ūdensvads un kanalizācija, apgaismojums. 

Projekta Pievedceļu rekonstrukcija Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām īstenošana uzsākta 2010.gadā, bet visu plānoto darbu pabeigšana plānota līdz 2015.gada 31.decembrim. Kopējās projekta izmaksas ir aptuveni 35.9 miljoni eiro, no tiem 30.5 miljoni eiro ir piesaistītais ES Kohēzijas fonda līdzfinansējums.