Tehnoloģiju centru Ventspils brīvostā būvēs SIA „Ostas celtnieks”

12/08/2014
 
2014.gada 2.jūnijā Ventspils brīvostas pārvalde parakstīja līgumu ar SIA Ostas celtnieks, kas uzvarēja iepirkumā par Tehnoloģiju centra ēkas būvniecību. Ēka atradīsies Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijā. Projekta realizācijai piesaistīts Eiropas Savienības līdzfinansējums.
 
Kopējā līguma summa Tehnoloģiju centra būvniecībai ir EUR 3 747 733,58. Būvniecības darbus plānots uzsākt jūnijā. Konkursā par būvniecības darbu veikšanu uzvarējušais uzņēmums SIA Ostas celtnieks ir Ventspils uzņēmums un Ventspilī jau realizējis vairākus vērienīgus būvniecības projektus.  
 
Tehnoloģiju centra ražošanas ēka 4200m2 platībā tiks būvēta Ventspils Augsto tehnoloģiju parka teritorijā. Tehnoloģiju centra ēka būs piemērota mašīnbūves, metālapstrādes, ķīmiskās rūpniecības, kā arī liela gabarīta izstrādājumu ražotājiem. Ventspils brīvostas pārvalde aktīvi strādā, lai informētu un piesaistītu potenciālos nomniekus jaunajai ražošanas ēkai, un patlaban jau ir saņemti vairāku uzņēmumu apliecinājumi par interesi pretendēt uz telpu nomu. Ēkas komplekss ir paredzēts vairākiem nomniekiem, tāpēc Ventspils brīvostas pārvalde aicina interesentus sazināties ar brīvostas pārvaldi, lai par projektu uzzinātu vairāk. „Visos Latvijas vēsturiskajos industriālajos centros ir pieejams plašs industriālo ēku klāsts. Tas tā nav Ventspilī, jo par mērķtiecīgu industriālo attīstību šeit var runāt tikai pēdējo 12 gadu griezumā. Tāpēc ir gandarījums, ka šobrīd ar ES finansiālo atbalstu mēs varam Ventspilī radīt līdzvērtīgus apstākļus kā lielākajos rūpnieciskajos centros – atnākot investoram ar savu ideju, mēs varam piedāvāt tās realizēšanu nekavējoties jau gatavās rūpnieciskajās telpās. Tas investoru piesaistes jomā Ventspili padara konkurētspējīgu ar citiem industriālajiem centriem,” stāsta Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs.
 
Ražošanas ēkas būvniecības projekts tiek īstenots ES līdzfinansējuma programmā Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu izveidei vai rekonstrukcijai, ko administrē LIAA. Piesaistītais ES līdzfinansējums projektam ir aptuveni 1,4 miljoni eiro. Finansējuma piesaistes nosacījumi paredz, ka 12 mēnešu laikā pēc projekta pabeigšanas jārada vismaz 20 jaunas darba vietas, 36 mēnešu laikā vismaz 50 jaunas darbavietas, bet 10 gadus pēc projekta pabeigšanas ražošanas telpas tiek izīrētas vismaz 3 nesaistītiem apstrādes rūpniecības komersantiem.
 
Ar minētās ES programmas atbalstu Ventspilī jūnijā sāksies ne tikai Tehnoloģiju centra, bet arī Elektronikas centra būvniecība. Abas ēkas papildinās Ventspils Augsto tehnoloģiju parku, kur jau aktīvi strādā tādi uzņēmumi kā Ventspils Elektronikas fabrika, Squalio , Eurolcds un citi.