Tiek uzsākti Ventspils Ostas ielas promenādes atjaunošanas darbi

06/11/2015
Jau uzsākti pirmie darbi, lai atjaunotu septiņas Ventspils brīvostas piestātnes Ostas ielas promenādē. Piestātņu atjaunošana nepieciešama krasta nostiprināšanai Ventspils ostā.

Atjaunošanas darbi tiks veikti gandrīz 1390 metru garumā no piestātnes Nr.19 līdz Nr.25A. Piestātnes būvētas dažādos laikos no pagājušā gadsimta sākuma līdz 90-tajiem gadiem, bet pēdējā rekonstrukcija bijusi pirms 20 gadiem. Ilgajā ekspluatācijas laikā tās ir nolietojušās, zem tām skalojās smiltis, kas radīja pat nogruvumus. Šīs piestātnes kalpo arī kā ostas krasta līnijas stiprinājums, tāpēc to atjaunošana ir svarīga ostas dziļuma uzturēšanai un drošai navigācijai.  Promenādes piestātnes visbiežāk izmanto Ventspils brīvostas pārvaldes flotes kuģi – piesārņoto ūdeņu savācēji, zemessmēlējs, kā arī citi kuģi, kas piestāj Ventspils ostā. Kravu pārkraušana šajās piestātnēs nenotiek.

Tehniskie projekti paredz piestātņu fasāžu sienu un dzelzsbetona virsbūvju renovāciju, kā arī piestātņu kuģu atvairelementu (fenderu) sistēmu atjaunošanu.

Saskaņā ar atklāto konkursu rezultātiem, piestātņu Nr.19.-23. būvniecības darbus veiks AS “LNK Industries”, savukārt piestātņu Nr.25 un 25A būvniecības darbus veiks Pilnsabiedrība “GTL GT INSPEKT”. Kopējās būvniecības izmaksas sastāda 1,87 miljonus eiro.

Visu piestātņu atjaunošanas darbu būvuzraudzību veiks SIA “Isliena V”, savukārt piestātņu Nr.19.-22. atjaunošanas darbu autoruzraudzību veiks SIA “Jūras projekts”, un piestātņu Nr.23, 25 un 25A atjaunošanas darbu autoruzraudzību veiks SIA "Inženieru birojs "Kurbada tilti"".

Objektu būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”, kas tiek īstenots darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitātē Lielo ostu infrastruktūras attīstība “Jūras maģistrāļu” ietvaros.