Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

10/12/2021

9.decembrī Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvji tika aicināti piedalīties kopīgā sanāksmē, lai pārrunātu 2021.gada 11 mēnēšu aktualitates.

Sanāksmes laikā tika runāts par šādiem jautājumiem:

  1. Kravu apgrozījuma rezultāti, 2021.gada 11 mēneši
  2. Izmaiņas ostu maksās
  3. Ostas lietotāju starptautiskās sadarbības intereses un reklāmas pasākumu plāns 2022.gadā
  4. Ventspils brīvostas pārvaldes 2022.gada investīciju programma
  5. Piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumu ieviešanas gaita
  6. Ostu pārvaldības modeļa maiņa
  7. Ventspils ostas lietotāju aktualitātes un jautājumi