Tikšanās ar ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvjiem

12/01/2023

11.janvārī Ventspils ostas termināļu un stividorkompāniju pārstāvji tika aicināti piedalīties kopīgā sanāksmē, lai pārrunātu paveikto 2022.gadā un plānotos darbus 2023.gadā.

Sanāksmes laikā tika runāts par šādiem jautājumiem:

  1. Kravu apgrozījuma rezultāti 2022.gadā
  2. Piestātņu tehniskās ekspluatācijas noteikumu ieviešanas gaita
  3. Ventspils brīvostas pārvaldes īstenotie attīstības projekti 2022.gadā
  4. Ventspils brīvostas pārvaldes plānotie attīstības projekti 2023.gadā
  5. Par izmaiņām ostu maksās
  6. Ventspils ostas lietotāju aktualitātes un jautājumi