Top jaunas ražošanas ēkas

25/09/2019

Lai sekmētu ražošanas procesus, piesaistītu investorus un atbalstītu jaunu darba vietu izveidi, Ventspils brīvostas teritorijas industriālajā zonā tiek būvētas jaunas ēkas.

Šīs nedēļas beigās Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā (VATP) ēkā nr. 7 tiks iemūrēta kapsula ar vēstījumu nākamajām paaudzēm. Līdzās šim objektam tiek būvēta ēka nr. 6, kura, runājot būvnieku terminoloģijā, jau iznākusi no zemes, tas nozīmē, ir pabeigta ēkas pamatu izbūve un turpinās virszemes konstrukciju būvniecības darbi. Jaunas ēkas celtniecība ir iesākta arī Ganību ielā 103. Par būvniecības progresu stāsta Ventspils brīvostas pārvaldes tehnisko projektu vadītājs Ingars Pazņikovs.

Jaunos objektus konkursa kārtībā uzticēts būvēt vietējai būvfirmai SIA Ostas celtnieks. VATP ēkas nr. 6 kopējā platība būs 6000 m2. Būvdarbi tika uzsākti šā gada martā, un tos plānots pabeigt nākamā gada pirmajā pusgadā. Jau kopš ēkas projektēšanas brīža darbi notiek saskaņā ar topošā nomnieka vajadzībām. Te saimniekos uzņēmums Immer Digital, kas nodarbojas ar mūsdienīgu pārtikas iepakojumu ražošanu. Patlaban tas strādā līdzās esošajā ēkā nr. 5, kur to dala ar uzņēmumu Wasserkabel Baltic, kas savukārt ražo ūdens kapilāru plašu sistēmas apkurei un dzesēšanai. Pērējās VATP ēkās saimnieko SIA EuroLCDs, kas ražo šķidro kristālu displeju tehnoloģijās balstītus produktus, un elektronikas uzņēmums HansaMatrix.

Šobrīd VATP nr. 6 notiek dzelzs­betona kolonnu un metāla konstrukciju montāža, tostarp tiek būvētas jumta konstrukcijas. Oktobra beigās paredzēts sākt montēt sendviča tipa paneļus un nesošo metāla profilu jumtam, bet līdz ziemai iecerēts šo objektu dabūt zem jumta, stāsta Ostas celtnieka darba vadītāja palīgs Matīss Gūtmanis.

Ēkas nr. 6 īpatnība ir tā, ka tajā paredzēts uzstādīt tehnoloģiskās iekārtas, kas ir ļoti smagas, tāpat arī ražošanas izejvielas materiāls tiks piegādāts smagos ruļļos. Taču konkrētās vietas ģeoloģija nav īpaši pateicīga – šī vieta ir diezgan purvaina. Tāpēc ēkas būvniecības laikā tiek būtiski pastiprināta grīdas nestspēja, izbūvējot zem tās 12 m dziļus pāļus. Šāds risinājums būvēs tiek izmantots samērā reti. Citādi projekts ir līdzīgs pārējām būvēm, kuras tapušas un top VATP. Ēkas būvniecībai piesaistīts Eiropas Reģionālās attīstības (ERAF) fonda finansējums. Tās kopējās izmaksas plānotas 7,7 miljonu eiro apmērā.

Savukārt būvlaukumā Ganību ielā 103 norisinās ēkas pamatu izbūves darbi. Šeit top rūpniecības ēka 4100 m2 platībā. Būvniecības darbi sākās šā gada jūnijā un tiks pabeigti nākamā gada otrajā pusē. Lai arī Ventspils brīvostas pārvaldes prakse ir būvēt ražošanas ēkas saskaņā ar potenciālā nomnieka vajadzībām, tomēr būves ir pietiekami universālas, lai varētu tikt pielāgotas dažāda veida ražošanas procesiem. Tā tas ir arī ražošanas ēkas Ganību ielā 103 gadījumā. Ganību ielā ģeoloģija ir nedaudz labāka kā VATP, tāpēc šajā būvē vidējais pāļu garums ir 10 m. Patlaban zemē virs pāļu galvām tiek izbūvēti dzelzsbetona režģogi, kas izvietoti visapkārt pa ēkas perimetru, pavisam to ir 56. Režģogu uzdevums ir visas ēkas svara radīto slodzi pārnest uz pāļiem. Turpmākie darbi būs cokola sijas izbūve, un tad arī šī ēka būs iznākusi virs zemes un noslēgsies pamatu izbūves darbi. Arī šī ēka top ar ERAF līdzfinansējumu. Būvniecības kopējās izmaksas plānotas 4,1 miljona eiro apmērā.

Līdzās topošajai ēkai VATP izvietotas gāzes tvertnes. Ēkas nomnieks plāno izmantot tehnoloģisko siltumu, ko nodrošinās ar termoeļļas apkures katliem, kuru darbībai tiks lietota propāna gāze. Tiek gatavots arī laukums gāzes reģenerācijas iekārtām, kas neitralizēs ražošanas procesos radušos piesārņoto gaisu, tādējādi netiks pieļauta kaitīgu vielu emisija.

Būvlaukumā tiek uzstādītas dzelzsbetona kolonnas, pie kurām tiks stiprināti sendviča tipa paneļi.

Viscaur VATP būvlaukumā nr. 6 redzamas apaļas dzelzsbetona plāksnes. Zem tām izvietoti 12 m gari pāļi, kuru uzdevums būs pastiprināt grīdas nestspēju.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā top ēka nr. 6. Šobrīd jau noslēgušies pazemes darbi un tiek uzstādītas dzelzsbetona un metāla konstrukcijas.

Strādnieks nostiprina stinguma saites, kas savieno dzelzsbetona kolonnas, lai ēka vēja, sniega vai citu dabas spēku ietekmē nemainītu savu ģeometrisko stāvokli. Saites nodrošinās ēkas stabilitāti.

Šajā vietā tiek izbūvēta produkcijas pieņemšanas rampa.

Būvlaukumā Ganību ielā 103 turpinās topošās ēkas pamatu izbūve. Visapkārt pa topošās ēkas perimetru zem zemes izbūvēti 56 režģogi, kuru uzdevums ir visas ēkas svara radīto slodzi pārnest uz zemē izbūvētajiem pāļiem.

Projekts “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums. 

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.