Top Ostas ielas turpinājums

27/06/2017
Ventspils brīvosta šobrīd aktīvi strādā pie jauna ielas posma izveides līdzās ostas 25. piestātnei (no Ostas kapteiņa dienesta līdz Ziemas ostai). Bet šis nebūt nav parasts projekts ostas pievedceļu sakārtošanai, jo līdz ar ielas izbūvi Ventspilī taps unikāla vieta ostas skatu un vēstures baudīšanai.

Visas teritorijas detalizētu plānu rūpīgi vērtē Ventspils pilsētas domes Pilsētas attīstības komisija.

Kalpos otru mūžu

Kā informē Brīvostas pārvaldes Tehniskās nodaļas vadītājs Māris Petrovskis, šobrīd ir izstrādāta vērienīgā projekta vizualizācija, kas vēl tiks izskatīta Pilsētas attīstības komisijā. Jaunais ielas posms, kas vedīs no Ziemas ostas līdz Ostas kapteiņa dienestam, būs esošās Ostas ielas turpinājums. Ielas segums un labiekārtojumus tiks izbūvēts, īstenojot Kohēzijas fonda atbalstīto ostas pievedceļu izbūves projektu, un tās būvniecību paredzēts uzsākt nākamā gada pavasarī. Taču bez tā iecerēti vairāki ielas papildinājumi, kas kalpos gan kā savdabīgi un unikāli dizaina elementi, gan tūrisma objekti. Zīmīgi, ka daudzi no iecerētajiem elementiem piedzīvos savu otro mūžu – savulaik tie godam kalpojuši ostas darbībā, taču turpmāk pil­dīs dizaina funkciju un stāstīs par ostas dzīvi. Pilsētas domes priekš­sēdētājs Aivars Lembergs, atbildot uz ventspilnieku jautājumiem par pilsētas attīstību, iknedēļas videoatbilžu sesijā norādīja, ka Ostas ielas promenādes noslēgums būs pavisam citāds nekā pārējā pilsēta, tādējādi uzsverot tā unikalitāti.

Dzenskrūve un celtnis

Vides elementi tiks veidoti un izbūvēti jau pēc ielas nodošanas ekspluatācijā. Pie Ziemas ostas iecerēts tūristu apskatei izvietot savu laiku nokalpojušo loču kuģi Rota. Netālu no tā atradīsies bērnu rotaļu laukums, un tajā iecerēts izvietot ar ostas tematiku saistītus rotaļu elementus. Savas idejas rotaļu laukumam, piedaloties zīmējumu konkursā, varēja piedāvāt paši mazākie ventspilnieki. Arī šīs vizualizācijas plānots skatīt domes komisijā. Viens no centrālajiem ielas objektiem būs kuģa dzenskrūve, kas pagājušā gada Pilsētas svētkos tika izmantota kā Brīvostas pārvaldes komandas spilgts gājiena elements. Turpmāk šī pati dzenskrūve, kuras diametrs ir 3,5 m un masa – 3 t, atradīsies nepārtrauktā darbībā, rotējot jaunajā ielas posmā. Par to, kāda tieši izskatīsies šī iekārta, šobrīd vēl norisinās ideju konkurss, kurā savas idejas piekrituši iesniegt vadošie Latvijas dizaina speciālisti.

Promenādē atradīsies arī iespaidīgs celtnis, un transporta satiksme virzīsies zem tā. Kā pastāsta Petrovskis, celtnis ir jau noskatīts, tas atrodas ostas teritorijā, bet kopš šā gadsimta sākuma ostas darbībā vairs netiek izmantots. Uz celtņa iecerēts uzstādīt 11 m augstu skatu platformu. No platformas varēs vērot gan ostas panorāmu, gan vēsturisko Ostgala apbūvi. Līdzās celtnim uz zemes atradīsies greifers – ierīce beramkravas satveršanai un pārvietošanai, kas ar trosēm būs savienota ar celtni.

Vieta muzejam

Vēsturiski nozīmīgākais objekts iecerētajā ielas posmā ir Ostas fabrika jeb Ostas darbnīcas, kas celtas 20. gs. sākumā (1903. gadā tās ir fiksētas pilsētas plānā) un savu funkciju pildīja līdz pat 2015. gadam, kad savu darbību tur beidza SIA Jūras darbnīcas. Darbnīcas sastāv no vairāku ēku kompleksa. Vēsturisko ēku, kā arī padomju laikā celto balto silikāta ķieģeļu ēku plānots saglabāt, savukārt vairākas neizteik­smīgas palīgēkas un piebūves – nojaukt. Vēsturiskajā ēkā būtu iespējams rast mājvietu muzejam par ostas tematiku. Ir iespējams saglabāt darbagaldus, virpas un citas iekārtas. Kā norāda Petrovskis, muzeja ierīkošana gan nav Brīvostas pārvaldes pamat­uzdevums, vienlaikus pārvaldes kolektīvs apzinās vēsturiskā mantojuma nozīmību un nepieciešamību to saglabāt nākamajām paaudzēm. Tāpēc muzeja izveidē brīvosta cer atrast kādu sadarbības partneri – pilsētas muzeju vai kādu citu ieinteresēto iestādi, ar kuru kopā ieceri realizēt, piesaistot Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Muzeju varētu izvietot vēsturiskās ēkas 1. stāvā, savukārt 2. stāvā pārvalde domā izvietot kādu no saviem dienestiem. Starp citu, savā laikā vēsturisko darbnīcu 2. stāvā atradies Ostas kapteiņdienests.

Remontēs bojas

Padomju laikā celto balto ķieģeļu ēku plānots nodot brīvostas Kuģošanas atbalsta dienesta rīcībā. Minētais dienests gādā par boju atjaunošanu un uzstādīšanu jūrā, un šīs darbības no Dienvidu mola 5, kur šobrīd notiek boju sagatavošana, pārvietos uz ēku līdzās 25. piestātnei. Šai ēkai tiek izstrādāts atsevišķs būvprojekts. Kā informē brīvostas būvinženieris Aivars Jēkabsons, būvprojekta izstrāde iepirkuma konkursa rezultātā uzticēta arhitektam Kasparam Kaupem. Šobrīd ir izstrādāts ēkas fasādes skiču projekts.

Atsauce uz minētā dienesta pamatuzdevumu būs arī jaunajā promenādē – iepretī ēkai plānots izveidot boju galeriju, kas tiks izvietotas stāvus grupās pa trim. Līdzās bojām būs novietots arī enkurs ar ķēdi, ar kādu bojas tiek nostiprinātas jūrā.

Bāka mīlētājiem

Līdzās Ostas kapteiņa dienestam pie ieejas mazajā zvejas ostā atradīsies Mīlestības bāka – vides objekts, kas īpaši domāts jaunlaulātajiem. Daudzviet Latvijā iesakņojusies tradīcija kāzu dienā jaunlaulāto sirdis simboliski saslēgt, atslēgu pieslēdzot, piemēram, pie tilta margām. Ventspilī līdz šim nav bijusi legāla vieta, kur šādu tradīciju īstenot. Līdz šim jaunlaulātie pamanījušies tam izmantot gan Reņķa dārza mazā tiltiņa, gan Ventas tilta un Apvedtilta margas. Turpmāk šim nolūkam kalpos īpaši radīta vieta, un arī šajā gadījumā lietā tiks likta īsta navigācijas zīme, kas tiks papildināta ar metāla stīpām.

Vērienīgās ieceres šobrīd atspoguļojas projekta vizualizācijā, kas jāsaskaņo pašvaldības Pilsētas attīstības komisijā. Pēc tam tiks uzsākta būvprojekta izstrāde. Plānots, ka nākamajā gadā līdz ar ielas izbūvi varētu sākties darbs arī pie minēto papildinājumu izbūves. Šobrīd vēl nav noteikta termiņa, kad Ostas iela būs gatava visā tās krāšņumā.

Līdzās Ostas darbnīcām plānots izvietot celtni ar 11 m augstu skatu platformu. Transporta plūsma virzīsies zem iespaidīgā celtņa.

Brīvostas būvinženieris Aivars Jēkabsons izrāda Ostas darbnīcu metālapstrādes virpas, kuras plānots saglabāt iecerētajā muzejā.

Ostas ielas turpinājums līdzās 25. piestātnei, kā arī tai līdzās esošās ēkas pilsētas sejā iezīmēs jaunus, mūsdienīgus vaibstus, vienlaikus saglabājot vēsturisko un akcentējot ostai raksturīgo.