Turpinās darbi pie piestātņu Nr.2 un Nr.3. grunts stiprināšanas

25/04/2015
Ventspils brīvostas pārvalde turpina projekta Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana realizāciju.

Darbi tiek veikti pie 2.un 3.ostas piestātnes Ventspilī, Dzintaru iela 51B un Dzintaru iela 51/3. Lai nodrošinātu esošo piestātņu stiprību un noturību, projektā paredzēta atslodzes plātnes izveidošana abu piestātņu aizmugures laukumu zonā.

Objekta būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils ostas Ventas upes kanāla nostiprinājums - piestātņu Nr.2 un Nr.3 pastiprināšana”. Projekts tiek īstenots no 2014. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti – Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 4,4 miljoni EUR, tajā skaitā paredzamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 2,37 miljoni EUR.