Turpinās jaunas ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecības projekta īstenošanas darbi

11/06/2018

Projektā “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (projekta Nr. 3.1.1.5./16/A/013) ir noslēgušies projektēšanas darbi, un būvprojektam tiek veikta ekspertīze. 

Vienlaicīgi turpinās arī darbs pie nomnieka piesaistes ražošanas ēkai. Nākamie soļi projekta īstenošanā ir būvprojekta saskaņošana būvvaldē un būvniecības iepirkuma veikšana. Ēkas būvdarbus plānots uzsākt šogad, bet pabeigt 2019.gadā.