Turpinās Ostas ielas izbūves un vēsturisko Jūras darbnīcu teritorijas labiekārtošanas darbi

18/10/2018

Jau pabeigta liela daļa demontāžas un ielas pamata rekonstrukcijas darbu vienā no vērienīgākajiem šī gada ielu būvniecības objektiem Ventspils ostā – Ostas ielā. Projekta rezultātā nākamajā gadā tiks izbūvēta Ostas iela posmā no Ventas ielas līdz K.Valdemāra ielai 14 un labiekārtota vēsturisko Jūras darbnīcu teritorija.

Būvniecības darbi Ostas ielas izbūves projektā sākās augusta beigās un noslēgsies nākamajā gadā. Beigu termiņš būs atkarīgs no tā, cik ilgs pārtraukums būs nepieciešams ziemas laikā.

Šobrīd pabeigta liela daļa gadu gaitā radīto piebūvju bez vēsturiskas vērtības demontāža, demontēts arī žogs, kas ilgus gadus aizsedza skatu uz vēsturiskajām ēkām. Teritorijā ap Jūras darbnīcām ir izbūvēta lietusūdens kanalizācija un smilts drenējošais slānis.

Šodien sākta loču kuģa “Rota” atjaunošana, kas būs viens no vides objektiem atjaunotajā teritorijā.

Ostas ielas izbūve posmā no Ventas ielas līdz K. Valdemāra ielai 14 jeb no tā sauktās Ziemas ostas līdz Ostas kapteiņa dienestam būtiski mainīs Ventspils vaibstus, vēl vienu pilsētas vietu padarot īpaši pievilcīgu un pieejamu autosatiksmei un kājāmgājējiem. Aptuveni 580 metru garumā gar Ventas krastu tiks izbūvēts jauns ielas posms, kas ietver jaunu ielas seguma konstrukcijas izbūvi, lietusūdens kanalizācijas, apgaismojuma un gājēju ietves izbūvi. Līdz ar ielas izbūvi plānots īstenot arī vēsturisko ostas darbnīcu teritorijas labiekārtošanas pirmo kārtu.  

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt būvdarbus šajā teritorijā uzvarēja pretendents, kas piedāvāja zemāko cenu – SIA Ostas celtnieks. Būvdarbu līgums noslēgts par gandrīz 3,2 miljoniem eiro.

Ostas ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.