Turpinās ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā Nr.6 būvdarbi

07/10/2022

Pašreiz notiek iekšējo specifisko inženierkomunikāciju izbūves darbi, un ražotnes ēkas biroja zonas sienu izbūve un apdare.

Turpinās elektrotīklu un vājstrāvas tīklu izbūves darbi ražotnes teritorijā, lai nodrošinātu ražotni ar patstāvīgo elektroapgādi. Tiek izbūvēti iekšējie elektrotīkli un vājstrāvas tīkli. Paralēli minētajiem darbiem ēkas nomnieks ir veicis ražošanas tehnoloģiskā aprīkojuma uzstādīšanu un uzsākta tā testēšana.

Būtiskais izmaksu pieaugums būvniecības tirgū, kā arī būvizstrādājumu piegāžu termiņu pagarināšanās ietekmē arī šī projekta būvdarbus. Neskatoties uz šiem izaicinājumiem, ražošanas ēkas būvdarbi turpinās, un projektā iesaistītas puses strādā, lai projekts tiktu īstenots un tā mērķi sasniegti.