Turpinās remontdarbi Dzintaru ielā

19/10/2017
Turpinās ostas pievedceļu būvniecības darbi divos Dzintaru ielas posmos – no Dzintaru ielas 50 līdz Dzintaru ielai 64 un no Lokomotīves ielas 5 līdz Dzintaru ielai 5.

Pirmajā posmā, kas ir vairāk nekā 560 metru garš, maina asfalta seguma virskārtu, uzstāda 18 apgaismes stabus ar jauniem gaismekļiem un autobusu pieturas nojumi. Otrajā posmā, kura garums būs 433 metri, tāpat maina asfalta seguma virskārtu, bet vienā vietā pilnībā pārbūvē seguma konstrukciju. Būvdarbi šajos posmos ilgs vēl apmēram mēnesi. Darbus veic SIA Ostas celtnieks.

85% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām tiek īstenots darbības programmas Izaugsme un nodarbinātība 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti ietvaros.”