Turpinās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 būvdarbi

05/03/2020

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 būvdarbu ietvaros ir izbūvēti lietus ūdens kanalizācijas, ārējie ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un siltumapgādes tīkli. Ir izbūvētas pazemes gāzes tvertnes. Pabeigta ir aptuveni puse no ceļu un laukumu būvdarbiem, ir uzstādīta daļa no žoga. Ir izbūvētas nesošās konstrukcijas atkritumu novietnei. Teritorijā turpinās ceļu un laukumu, kā arī žoga izbūves darbi.

Ražošanas ēkai ir pabeigta ārsienu un jumta izbūve. Ir izbūvēts siltummezgls, daļēji ir izbūvēta grīda.

Ēkā pašreiz tiek būvēta biroja daļa, kā arī turpinās grīdas izbūve. Tuvākajā laikā tiks uzstādīti logi, durvis un vārti. Reizē ar biroja daļas iekšējo starpsienu izbūvi tiks uzsākta iekšējo ūdensapgādes, kanalizācijas un elektroapgādes tīklu izbūve.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.