Turpinās Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 būvdarbi

05/03/2020

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 būvdarbu ietvaros ir izbūvēti ārējie lietus ūdens kanalizācijas, ārējie ūdensapgādes, sadzīves kanalizācijas un siltumapgādes tīkli. Ir uzstādīta kompaktā transformatora apakšstacija. Pabeigti ir lielākā daļa no ceļu un laukumu būvdarbiem, ir uzstādīta daļa no žoga.

Ražošanas ēkai ir pabeigta ārsienu un jumta izbūve. Ir izbūvēta lielākā daļa iekšējo starpsienu. Ir izbūvētas grīdas un uzsākti keramzītbloku sienu apdares darbi.

Teritorijā turpinās ceļu un lakumu, kā arī žoga izbūves darbi.

Ēkā turpinās starpsienu izbūve. Vienlaicīgi ar sienu izbūvi tiek veikti iekšējie ūdensapgādes, kanalizācijas, elektroapgādes un vājstrāvu tīklu izbūves darbi. Tiek izbūvēta ventkamera un ventilācijas sistēma. Tiek likts fasādes stiklojums, uzstādītas durvis un logi. Drīzumā tiks uzstādīti vārti.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) tiek īstenots piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.