Turpinās Ventspils Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

18/06/2020

Ziemeļu mola atjaunošana ir vērienīgākais Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts. Darbi uz mola noritēja visu ziemu un turpinās arī tagad. Gandrīz 13 miljonus eiro vērtos atjaunošanas darbus plānots pabeigt šī gada beigās.

Šobrīd uz mola turpinās tērauda rievsienu izbūve, mola ķermeni norobežojošo tērauda vairogu montāža, tērauda rievsienas no jūras puses katodaizsardzība (metāla aizsardzība pret koroziju), mola dzelzsbetona virsbūves fasādes plaknes remonts un saliekamās dzelzsbetona atbalsta sienas montāža. Sākusies arī mola ķermeņa monolitizēšana – tas nozīmē, ka caur īpaši šim nolūkam izurbtajiem injekcijas urbumiem mola ķermeņa dobumos zem mola virsbūves tiek pildīts betona maisījums, lai mazinātu risku, ka mola konstrukcijas varētu deformēties. 

Ziemeļu mols Ventspilī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  – pusotru kilometru garš dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un pilsētas viesu pastaigas vietām, Ziemeļu mols ir ierobežotas pieejamības teritorija, jo tā tuvumā tiek veikta kravu pārkraušana. Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti no pagājušā gadsimta  70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet tagad plānotie  ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi.

Mola atjaunošanu veic AS “BMGS”, būvdarbu līgums noslēgts par 12,86 miljoniem eiro.

Ventspils brīvostas pārvalde šobrīd īsteno 5 projektus ar ES fondu līdzfinansējumu: “Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” (kopējās attiecināmās izmaksas 19,86 miljoni eiro, ES līdzfinansējums līdz 16,88 miljoniem eiro);  “Ventspils brīvostas hidrobūvju pārbūve un atjaunošana”  (kopējās attiecināmās izmaksas 18,14 miljons eiro, ES līdzfinansējums līdz 15,42 miljoniem eiro); kā arī 3 rūpniecisko ēku būvniecību, kur kopējās izmaksas plānotas 16,4 miljonu eiro apmērā, no kā ES līdzfinansējums ir 3,6 miljoni eiro.

Būvdarbi Ziemeļu molā tiek veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiek saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” noteikumiem.