Turpinās Ziemeļu mola atjaunošanas darbi

17/03/2020

Ziemeļu mola atjaunošana ir vērienīgākais Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanas projekts. Darbi uz mola noritēja visu ziemu un turpinās arī tagad. Šobrīd aktuāla rievsienu izbūve un sagatavošanās mola ķermeņa monolitizēšanai. Visi atjaunošanas darbi tiks pabeigti līdz gada beigām.

Martā pabeigta dzelzsbetona virsbūves izbūve uz iepriekš izbūvētas tērauda rievsienas 100 metru garumā no krasta virzienā uz jūru un uzsākta rievsienas izbūve mola vidusdaļā. Turpinājās atvērumu urbšana mola ķermeņa monolitizēšanai un saliekamās dzelzsbetona atbalsta sienas montāža.

Ziemeļu mols Ventspilī ir viena no stratēģiski nozīmīgākajām ostas hidrobūvēm  – pusotru kilometru garš dambis, kas no cietzemes iestiepjas jūrā un pasargā ostu no viļņiem, ledus un smilšu sanesumiem. Atšķirībā no Dienvidu mola, kas ir viena no iecienītākajām ventspilnieku un pilsētas viesu pastaigas vietām, Ziemeļu mols ir ierobežotas pieejamības teritorija, jo tā tuvumā tiek veikta kravu pārkraušana.

Ventspils ostas moli to tagadējā veidolā būvēti pirms vairāk nekā 100 gadiem. Pēdējie atjaunošanas un pārbūves darbi Ziemeļu molā veikti no pagājušā gadsimta  70-tajiem līdz 90-tajiem gadiem, bet tagad plānotie  ir visu laiku vērienīgākie mola atjaunošanas darbi.

Mola atjaunošanu veic AS “BMGS”, būvdarbu līgums noslēgts par 12,86 miljoniem eiro.

Būvdarbi tiek veikti un finansēti projekta Nr. 6.1.1.0/17/I/003 “Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” ietvaros, kura realizācija notiks saskaņā ar darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķi “Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti”.