Ūdenslīdējs Deniss Lapins labākajā Krievijas skolā papildina zināšanas

27/04/2017
Ventspils brīvostas pārvaldes vecākais ūdenslīdējs Deniss Lapins Voroņežas ūdenslīdēju skolā Krievijā ieguvis sertifikātu ūdenslīdēju darbu vadītāja specialitātē un ūdenslīdēju darba medicīniskajā nodrošināšanā.

Latvijā ir maz ūdenslīdēju, tāpēc darba netrūkst – šeit ir ostas, hidrobūves, kuras regulāri jāapseko un jāuztur kārtībā, kā arī jāapkalpo brīvostas pārvaldes flote. Šobrīd nav izstrādāti Ministru Kabineta noteikumi, kuri regulētu ūdenslīdēja darbu un noteiktu, kādām prasībām ūdenslīdējam ir jāatbilst. Bet darbs pie tā notiek, un ar 2018.gada 1.janvāri šādi noteikumi Latvijā stāsies spēkā. Tāpēc ir tik svarīgi iegūt visus nepieciešamos sertifikātus, lai brīdī, kad būs jaunie noteikumi, nekas netraucētu darbam. Kaut arī Deniss Lapins brīvostas pārvaldē strādā jau 22 gadus un šo gadu laikā iegūta liela darba pieredze un izieti daudzi kursi, zināšanas nepārtraukti ir jāpapildina. Tagad iegūts sertifikāts par ūdenslīdēja darbu vadīšanu un ūdenslīdēju darba medicīnisko nodrošināšanu dziļumā līdz 45 metriem.

Voroņežas skolā ūdenslīdējus apmāca jau no PSRS laikiem, un tā šobrīd Krievijā ir vislabākā un spēcīgākā skola. Mācības norisinājās divas nedēļas.

“Ārvalstu kolēģi apbrīno mūsu darba aprīkojumu.”

Apmeklējot starptautiskās mācības, Denisam ir laba iespēja salīdzināt, kā strādā kolēģi no citām valstīm, kāds ir to ekipējums un darba nodrošinājums. Kā saka Deniss: “Mūsu, Ventspils brīvostas pārvaldes, ūdenslīdēju aprīkojums ir ļoti augstā līmenī. Ūdenslīdēji no citām valstīm mūs varētu apskaust. Atceros, kad Baltijas jūrā netālu no Ventspils krastiem uz sēkļa uzsēdās Grieķijas kuģis “Golden Sky”, mēs ar ūdenslīdēju kuģi “Neptūns” vedām grieķu kolēģus uz kuģa strādāt. Viņi bija sajūsmā par “Neptūna” aprīkojumu, darba apstākļiem, cik viss ir komfortabli un pārdomāti! “Neptūns” ir daudzfunkcionāls aktīvs!”

Savas ūdenslīdēja karjeras laikā Deniss piedzīvojis lielas izmaiņas. Laiku kā tagad strādā ūdenslīdēji un kādreiz, viņš salīdzina kā labu bezceļa auto ar ķerru, kas pašam jāstumj. Kādreiz nirēja aprīkojums svēra vismaz 80 kg. Tik smags ekipējums nirējam atņem daudz spēka un enerģijas, attiecīgi – darbam spēka paliek mazāk. Tagad ekipējums sver gandrīz trīs reizes mazāk – 30 kg. Un tās ir tikai vienas no izmaiņām. Mainījies ir arī princips kā tiek veidots ekipējums – tas ir kļuvis ērtāks, kas savukārt uzlabo darba kvalitāti.

Bīstamākais zem ūdens ir pats cilvēks.

Ūdenslīdēja darbs ir ļoti atbildīgs un bīstams, bet, kas ir visbīstamākais atrodoties zem ūdens? “Cilvēks pats sev! Ja Tu nedomā par briesmām, ja Tu neseko līdzi ekipējumam un nenovērtē riskus. Visbīstamākā ir vieglprātīga attieksme, elementāra muļķība. Tas ir tāpat kā uz ceļa – uz ceļa visbīstamākais ir pats šoferis. Darba laikā visu laiku ir jākoncentrējas, jāuzmanās, tāpat ir jābūt zināšanām par visām specifiskajām ūdenslīdēja slimībām. Man patika plakāts pie sienas Voroņežā: “Водолаз, чем больше ты знаешь, тем дольше ты живешь!” (tulk. no krievu valodas: “Ūdenslīdēj, jo vairāk Tu zini, jo ilgāk dzīvosi!”),” atbild Deniss.

Deniss drošību sadala tā – 60% par drošību atbildīga ir komanda, bet 40% pats nirējs. Pirms niršanas katrs pats pārbauda savu ekipējumu. Veicot darbu, zem ūdens atrodas viens ūdenslīdējs, otrs „stand by diver” (gatavs glābšanai), bet trešais nodrošina – uzrauga gaisa padevi, sakarus u.c. Kapteinis seko līdzi tam, lai ūdenslīdēju darba rajonā garām ejošie kuģi ievērotu distanci un ātrumu, kā arī sakarus ar ostas dienestiem. Pārējā ekipāža veic daudzveidīgus sagatavošanas un palīgdarbus pēc tā specifikas. Deniss ar savu komandu ir ļoti apmierināts un lepni saka: “Mūsu komanda ir profesionāla. Katram ir savi pienākumi, bet jebkurš jebkurā situācijā var pieslēgties un palīdzēt. Te jebkurš pārzina ūdenslīdēju darba veicamos procesus!”

“Vislielākais gandarījums ir tad, ja Tev patīk savs darbs.”

Deniss Lapins ar niršanu saista visu savu dzīvi. Jau no bērnības viņš gribējis strādāt virs un zem ūdens: “Es esmu laimīgs cilvēks, kuram ļoti patīk savs darbs”. Denisa darba labākā daļa ir tieši sarežģītie uzdevumi, kad ir jādomā, kā to paveikt, vai to vispār var izdarīt? Brīdis, kad šāds uzdevums ir paveikts, sniedz ļoti lielu gandarījumu. “Vislielākais gandarījums ir tad, ja Tev patīk savs darbs,” piebilst Deniss.