Uz laiku slēgs satiksmi Durbes ielā no Kuldīgas līdz Zvaigžņu ielai

29/04/2019

2.maijā plānots sākt būvdarbus Durbes ielas krustojumā ar Zvaigžņu ielu. Būvdarbu laikā aptuveni divas nedēļas tiks slēgta satiksmes kustība Durbes ielas posmā no Kuldīgas ielas līdz Zvaigžņu ielai.

Kā jau ziņots, 23.aprīlī atsākās ziemas periodā pārtrauktie būvdarbi Durbes ielā. No 2.maija aptuveni divas nedēļas noritēs būvdarbi Durbes ielas posmā no Zvaigžņu līdz Kuldīgas ielai, kuru laikā satiksmes kustībai šis ielas posms nebūs pieejams. Slēgtas būs arī Zlēku un Ziru ielu izbrauktuves uz Durbes ielu un nedarbosies luksofors Kuldīgas un Durbes ielu krustojumā.

Atvainojamies par sagādātajām neērtībām un aicinām sekot līdzi norādēm par posma apbraukšanas iespējām!

Durbes ielas pārbūve sākās pagājušā gada septembrī un jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu.  Visas ielas garumā tiks atjaunots asfaltbetona segums, izbūvētas vai atjaunotas gājēju ietves un veloceliņš, kā arī lietusūdens kanalizācija un jauns apgaismojums.  Krustojumā ar Dīķu ielu tiks uzstādīts jauns luksofors, un mainīta satiksmes organizācija pa joslām Durbes ielas krustojumos ar Dīķu, Rūpniecības un Zvaigžņu ielu.

Atklātajā konkursā par tiesībām veikt remontdarbus Durbes ielā ieguva SIA “CTB” ar zemāko piedāvāto cenu EUR 1 240 347, 24. Durbes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.