Uzsākti būvniecības darbi Kurzemes ielā

29/08/2018

Šodien, 29.augustā, ir uzsākta Kurzemes ielas pārbūve posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai Ventspilī. Būvdarbi Kurzemes ielā tiks veikti divos posmos, ietverot satiksmes ierobežojumus, - posmā no Kurzemes ielas 24/26 līdz Iecavas ielai satiksmi organizēs luksofori, savukārt no Tārgales ielas līdz Rindas ielai satiksme būs atvērta tikai vienā virzienā – virzienā uz viaduktu. No viadukta virziens uz Rīgu remontdarbu laikā būs slēgts. Aicinām iedzīvotājus sekot līdzi satiksmes izmaiņām, atvainojamies par sagādātajām neērtībām.

Ielas brauktuvei tiks veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve vairāk nekā 2,4 km garumā, t. sk. lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un apgaismojuma pārbūve. Tiks uzstādītas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projekta ietvaros tiks veikti arī labiekārtošanas darbi, kas ietvers apzaļumošanas darbus un jaunu koku stādīšanu.  

Līgums par Kurzemes ielas izbūvi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju SIA “VIA”, kas iesniedza lētāko piedāvājuma cenu – EUR 3267376,59. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz sešu mēnešu laikā, neskaitot tehnoloģisko pārtraukumu, kas būs ziemas aukstajos mēnešos.  

Kurzemes ielas izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018. gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šonedēļ būvdarbi tiks uzsākti Ostas un Durbes ielā, kā arī darbi turpinās Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā, Maskavas ielā, Apļa un Rāvas ielā un nesen noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola. Līdz 2022. gadam Ventspilī paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.