Vairāk nekā 18 miljonus eiro ieguldīs Ventspils ostas hidrobūvju atjaunošanā

15/12/2017

Vakar, 14.decembrī, Ventspils brīvostas valde akceptēja vienošanās parakstīšanu starp Ventspils brīvostas pārvaldi un Centrālo finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par projekta „Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” īstenošanu. Projekta kopējā vērtība ir vairāk nekā 18 miljoni eiro, no kā lielāko daļu līdzfinansēs Eiropas Savienības Kohēzijas fonds. 

Līdz 2022.gadam Ventspils brīvostā paredzēta vairāku nozīmīgu hidrobūvju – Ziemeļu mola, Dienvidu mola, krasta nostiprinājumu un mazās zvejas ostas - atjaunošana un pārbūve. Projekta „Ventspils brīvostas hidrotehnisko būvju pārbūve un atjaunošana” kopējā vērtība ir vairāk nekā 18 miljoni eiro. Minētais projekts ir viens no diviem ES Kohēzijas fonda līdzfinansētiem projektiem, ko šobrīd realizē Ventspils brīvostas pārvalde. Otra projekta - “Pievedceļi Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” - kopējā vērtība ir ap 19.9 miljoniem eiro. 85% no projektu attiecināmajām izmaksām līdzfinansēs ES Kohēzijas fonds.

Jau tuvākajā laikā sāksies būvdarbi Dienvidu molā, kur būtiskākie plānotie darbi ir mola tetrapodu krāvuma papildināšana, segumu atjaunošana, fasāžu remonts un jauna apgaismojuma izbūve visā mola garumā.

Ziemeļu mola atjaunošana sāksies nākamā gada vidū. Šeit paredzēta viļņu aizsargsienu atjaunošana, mola fasādes sienu grunts necaurlaidības nodrošināšana un mola seguma atjaunošana.

Vairākās vietās Ventspils ostā tiks pārbūvēti krasta nostiprinājumi.  Savukārt, mazajā zvejas ostā un Ventspils brīvostas pārvaldes flotes piestātnē jeb tā sauktajā “Ziemas ostā” tiks būvētas papildu konstrukcijas, lai samazinātu viļņošanos piestātnēs un uzlabotu kuģu stāvēšanas apstākļus vētru laikā. 

Projekta mērķis ir uzturēt nemainīgi augstu drošības līmeni Ventspils brīvostā. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte. Tādējādi Ventspils brīvostas pārvalde īsteno savu galveno – teritorijas attīstītāja – funkciju, nodrošinot labākos apstākļus ostas termināļu un rūpniecisko uzņēmumu attīstībai un vienlaikus piedāvājot pakalpojumus par zemākajām ostu maksām Baltijas jūras austrumkrastā. 

Projekts tiks īstenots saskaņā ar 2016. gada 24. maija Ministru kabineta noteikumu Nr.319 “Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 6.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti" īstenošanas noteikumi” (SAM 6.1.1.).