Ventas tilta slēgmehānisma maiņas dēļ Ventspilī no 5.līdz 23.oktobrim satiksme būs pa Apvedtiltu

13/09/2013
Ventas tilta Ventspilī projektētājs – kompānija Witteveen +Bos Latvia – garantijas ietvaros oktobrī nomainīs Ventas tilta paceļamās daļas slēgmehānismu. Darbu laikā trīs nedēļas - no 5.līdz 23.oktobrim - satiksme tiks novirzīta pa Apvedtiltu.

Ventas tilta trīs gadu ekspluatācijas laikā ir konstatēts, ka slēgmehānismos starp paceļamās daļas abām laiduma konstrukcijām rodas pārāk liela brīvkustība, kas izraisa tilta paceļamās daļas vibrāciju. Tas neliedz turpināt tilta ekspluatāciju, bet ilgākā laika posmā tā tehniskais stāvoklis var pasliktināties. Šobrīd iepriekš neprognozētās vibrācijas negatīvi ietekmē tilta dekoratīvo izgaismojumu, kas izvietots uz paceļamā laiduma konstrukcijām. Šo problēmu var atrisināt tikai jauna, uzlabota slēgmehānisma uzstādīšana, kuram konstruktīvi nebūtu atstarpju un kurš nodrošinātu ciešu savienojumu starp abām tilta paceļamā laiduma konstrukcijām aizvērtā stāvoklī.

Ventas tilta rekonstrukcijas būvprojekta autori „Witteveen+Bos”, apzinoties slēgmehānisma sākotnējā projekta risinājuma neveiksmīgo izvēli, ir veikuši jauna slēgmehānisma projekta risinājumu izstrādi un slēgmehānisma nomaiņas darbus veiks par saviem līdzekļiem.

Lai veiktu jaunā slēgmehānisma uzstādīšanas darbus, trīs nedēļas satiksme pār Ventas tiltu Ventspilī būs slēgta un notiks pa Apvedtiltu. Gājējus no viena Ventas tilta gala līdz otram pa Apvedtiltu nogādās bezmaksas autobuss, par kura kursēšanas grafiku tiks ziņots atsevišķi.