Ventspilī būvēs divas jaunas ielas

26/06/2018

Jau šajā rudenī Ventspils kļūs par divām ielām bagātāka. Lai uzlabotu satiksmes kustību starp Ventspils brīvostas industriālajām teritorijām, šonedēļ Ventspils brīvostas pārvalde sāks Apļa un Rāvas ielu būvniecību.

Rāvas iela savienos Lāčplēša un Durbes ielas. Neliels šīs ielas posms – 87 metri – jau ir, bet tam nepieciešama atjaunošana, bet no jauna tiks izbūvēti vēl 313 Rāvas ielas metri. Aptuveni 300 metru garā Apļa iela savienos jauno Rāvas ielu ar Rūpniecības ielu. Esošā iebrauktuve DUS Cirkle K nākotnē būs Apļa un Rūpniecības ielu krustojums, tātad degvielas uzpildes stacijā varēs iebraukt no jaunās Apļa ielas.

Ielu brauktuvēs tiks ieklāts betona bruģis, izbūvēta ietve un veloceliņš. Izbūvēs jaunu slēgtu lietus ūdens kanalizācijas sistēmu. Būvniecības laikā tiks demontēti esošie grausti, kas atrodas jaunizbūvējamo ielu teritorijā. Tāpat visā ielu garumā tiks ierīkots energoefektīvs apgaismojums un iestādīti koki.

Būvniecības laikā būs jārēķinās ar satiksmes ierobežojumiem Lāčplēša ielā pie Rāvas ielas pieslēguma un Rūpniecības ielā pie iebrauktuves DUS Circle K.

Līgums par Apļa un Rāvas ielu izbūvi noslēgts ar atklātā konkursa uzvarētāju komandītsabiedrību Ventbetons-Volts, kas iesniedza lētāko piedāvāto līgumcenu. Apļa ielas izbūve izmaksās 419 403 eiro, bet Rāvas iela – 568 275 eiro. Saskaņā ar līgumu ielu būvniecība jāpabeidz trīs mēnešu laikā, tas ir – līdz septembra beigām.

Apļa un Rāvas ielu izbūve ir viens no objektiem, ko Ventspils brīvostas pārvalde veic 2018.gadā, īstenojot pievedceļu attīstības projektu. Šobrīd norit būvdarbi Kuldīgas ielā, Zvaigžņu ielā vairākos posmos, sākot no pie pilsētas robežas līdz Pāvila ielai, un tikko noslēgusies jauna pievedceļa būvniecība pie Dienvidu mola. Nākamajā nedēļā sāksies satiksmes pārvada Maskavas ielā rekonstrukcija.  Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.