Ventspilī pabeigta nozīmīgas tranzītielas pārbūve

21/08/2019

Pagājušajā nedēļā noslēgušies 3,26 miljonus vērtie Kurzemes ielas pārbūves darbi Ventspilī.  Kurzemes iela ir viens no nozīmīgākajiem Ventspils ostas un industriālo teritoriju pievedceļiem, jo savieno Ventspili ar A10 šoseju “Ventspils – Rīga”.   

2,4 kilometrus garajā Kurzemes ielas posmā no Mazās Kurzemes ielas līdz Embūtes ielai veikta pilna seguma konstrukcijas pārbūve, toskait lietus ūdens kanalizācijas sistēmas pārbūve un jauna, energoefektīva un regulējama apgaismojuma izbūve. Ir uzstādītas arī jaunas ceļa zīmes, jauni, pārskatāmāki elektroniskie informācijas tablo par automašīnas svara un ātruma mērījumu, kā arī atsevišķs gaisa un vēja ātruma mērījuma tablo. Projekta ietvaros veikti arī labiekārtošanas darbi, ieskaitot apzaļumošanu un jaunu koku stādīšanu.  

Kurzemes ielas pārbūvi pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma veica SIA “VIA” par 3,26 miljoniem eiro.

Kurzemes ielas pārbūve ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes pievedceļu attīstības projekta objektiem. Līdz 2022. gadam Ventspilī  paredzēta 19 pievedceļu posmu gandrīz 13 kilometru garumā atjaunošana vai izbūve. 85% no pievedceļu attīstības projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.