Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 pamatos iemūrēs vēstījuma kapsulu

19/06/2019

Otrdien, 2019.gada 25.jūnijā, svinīgi tiks iemūrēta vēstījuma kapsula Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.6 pamatos. Tā ir viena no trīs ražošanas ēkām, kas šogad tiek būvētas Ventspils brīvostā ar Eiropas Savienības atbalstu.

Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēka Nr.6 tiek būvēta ar mērķi veicināt rūpniecisko attīstību un nodarbinātību pilsētā. Jaunbūvējamā ēka ir iznomāta uzņēmumam AS “Immer Digital”, kas tajā veiks elastīgā iepakojuma ražošanu.

Ražošanas ēku būvē SIA „Ostas celtnieks” pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma. Kopējās būvniecības izmaksas plānotas 7,7 mlj. eiro apmērā, no kurām 1,16 mlj. eiro segs Eiropas Reģionālās attīstības fonds. Aizdevumu ēkas būvniecībai sniedz Danske Bank A/S.

Tehnoloģiju centra ražošanas ēka 6300 m2 tiek būvēta saskaņā ar nomnieka AS “Immer Digital” prasībām. Uzņēmums jaunajā ēkā plāno paplašināt esošās ražošanas jaudas un izveidot papildu ap 80 jaunu darbavietu. Ražošanas ēkas būvniecības projekts tiek īstenots ES līdzfinansējuma programmā „Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai”.

Vienlaicīgi ar minētās ES programmas atbalstu Ventspilī norit Ventspils Augsto tehnoloģiju parka ēkas Nr.7 būvniecība, un tuvākajā laikā tiks uzsākta ražošanas ēkas Ganību ielā 103 būvniecība. Papildus jauno un esošo ražotņu atbalstam tiek izbūvēti jauni automašīnu stāvlaukumi projekta “Degradētās teritorijas atjaunošana Pārventas industriālajā zonā Ventspilī” ietvaros. Arī šis projekts tiek līdzfinansēts no Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļiem.

Svinīgais pasākums „Vēstījuma kapsulas iemūrēšana Elektronikas centra ēkas pamatos” notiks 2019.gada 25.jūnijā pulksten 12.30 Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā 6.