Ventspils Augsto tehnoloģiju parka sestajā ražošanas ēkā svin spāru svētkus

01/11/2019

1.novembrī Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā vienu no topošajām ražošanas ēkām rotā vainags, tā simboliski atzīmējot brīdi, kad ēkas jumta konstrukciju būvniecība pabeigta. VATP ēka Nr.6 ir lielākā no trim jaunajām ražošanas ēkām, kas šobrīd top Ventspils brīvostā un nākamajā gadā tajā jau varēs sākt ražošanu.

Spāru svētki ir viens no skaistākajiem brīžiem ikvienā būvniecības procesā – līdz ar spāru uzsliešanu ēka iegūst kopskata veidolu, tāpēc būvniekiem spāru svētki vienmēr ir īpašs notikums. Tie simboliski iezīmē brīdi, kad apjomīgākie būvdarbi ir paveikti un būvniecība mērķtiecīgi ieiet nākamajā fāzē. Mūsdienās gan tradicionāla pauze būvdarbos līdz ar spāru uzsliešanu ir reta – darbi dinamiski rit uz priekšu. Arī Ventspils Augsto tehnoloģiju parka sestajā ēkā var redzēt, ka ēkas vienā galā jau sākta jumta likšana.

Ražošanas ēka Nr.6 būs lielākā no trim jaunajām rūpnīcām, kas šobrīd tiek būvētas pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma. Tās platība – 6000 kvadrātmetru. Ēkas projekts izstrādāts ciešā sadarbībā ar inovatīvo iepakojumu ražotāju Immer Digital, ar kuru noslēgts līgums par topošās ēkas nomu, ņemot vērā uzņēmuma vēlmes. Līgums par ēkas būvniecību noslēgts ar SIA Ostas celtnieks par 7,7 miljoniem eiro.

Līdz 2021.gadam Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā plānots uzbūvēt trīs jaunas ražošanas ēkas – divas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā un vienu Ventspils lidostas rūpnieciskajā zonā Ganību ielā 103.

Ventspils brīvostas industriālajā teritorijā pēc Ventspils brīvostas pārvaldes pasūtījuma kopš 2002.gada uzbūvētas 9 ražošanas ēkas, darbam Ventspils brīvostā piesaistīti vairāk nekā 20 ražošanas uzņēmumu, kas kopā radījuši vairāk nekā 1700 jaunu darbavietu. Apstrādes rūpniecības izaugsmes rādītāji Ventspilī šobrīd ir augstākie Latvijā, ļaujot Ventspilij ieņemt stabilu vietu reģiona rūpniecisko centru vidū.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”, Nr. 3.1.1.5./16/A/012, tiek īstenots, piesaistot Eiropas Reģionālās attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.