Ventspils brīvostā būvēs jaunu ražošanas ēku

20/12/2016
2016.gada 15.decembrī Ventspils brīvostas pārvalde parakstīja vienošanos ar Centrālo Finanšu un līgumu aģentūru (CFLA) par Eiropas Savienības fondu finansējuma piesaisti projektam “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā”.

2018.gadā Ventspils brīvostas industriālo teritoriju plānots papildināt ar vēl vienu ražošanas ēku, ko nomās elastīgā iepakojuma materiālu ražotājs AS “Immer Digital”. Jaunā ēka  jeb ražošanas ēka Nr.6 6000 m2 platībā būs līdzās Ventspils Tehnoloģiju centram, kur jau pašlaik AS “Immer Digital” nomā lielāko daļu telpu. Uzņēmumam ir ilgtermiņa plāni attīstībai Ventspilī, tāpēc jau šobrīd noslēgts līgums par jaunbūvējamās ražošanas ēkas nomu. Jaunajā ēkā plānots izveidot ap 80 jaunu darbavietu.

“Piemērotas ražošanas telpas ir viens no būtiskākajiem priekšnoteikumiem, lai investoru piesaistītu, jo ražotājam bieži vien nav ne laika, ne intereses nodarboties ar nekustamā īpašuma biznesu, īpaši, ja runa ir par ārvalstu investoru,” uzskata Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs, “tieši tas, ka Ventspilī esam ātri reaģējuši un piedāvājuši uzņēmējiem gatavas ražošanas telpas, bieži bijis izšķirošais faktors, lai uzņēmums izvēlētos Ventspili. Rezultātā eksporta un rūpnieciskās izlaides rādītāji Ventspilī pieauguši vairākus desmitus reižu, bet pats svarīgākais - ap 1000 cilvēku ir varējuši atrast darbu Ventspils jaunajos ražošanas uzņēmumos nevis doties uz ārzemēm.”

Pašlaik notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt nākamā gada pavasarī, savukārt būvniecību pabeigt – 2018.gadā.

Projekts “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) tiek īstenots piesaistot Eiropas Rekonstrukcijas un Attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros. Projekta īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljons eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.