Ventspils brīvostā pabeigta 1. muliņa demontāža

22/12/2014
Ventspils brīvostā noslēdzies vērienīgs projekts Ventspils ostas vides aizsardzības nodrošināšanai – pēc gandrīz divu gadu darba pabeigta ar naftas produktiem piesārņotā 1.muliņa demontāža. Darbus veica AS LNK Industries.

Ventspils ostas 1. muliņš naftas un naftas produktu pārkraušanai tika projektēts un celts no 1959. līdz 1961. gadam. Tā kopējais garums ir 300 metru, ieskaitot tauvošanās pāļus. Ilgās muliņa ekspluatācijas dēļ tā  konstrukcijas bija sarūsējušas un vairs nevarēja pasargāt ostas ūdeņus no naftas produktu nokļūšanas tajos. Tādēļ arī tika pieņemts lēmums pārtraukt tā ekspluatāciju. Turklāt līdzās 1. naftas muliņam tika uzcelts kompānijas Baltic Coal Terminal ogļu muliņš. Tomēr 1. naftas muliņš traucēja kuģiem pienākt pie ogļu muliņa no abām pusēm, tādēļ jauno hidrobūvi varēja izmantot tikai no vienas puses. 2013. gada februārī tika uzsākta 1.muliņa demontāža. Atklātajā konkursā par demontāžas darbu veikšanu uzvarēja pilnsabiedrība LNK INDUSTRIES EKO.

“Demontāžas darbus veicām apvienojot un izmantojot pilnsabiedrības partneru peldošo un sauzemes tehniku, speciālistu un inženieru zināšanas un pieredzi. Demontāžas darbu uzsākām demontējot galvas pāļa un starppāļa konstrukcijas. Muliņa darba un saknes daļas demontāža prasīja precīzu un saskaņotu darbību gan pašā objektā, gan piesārņotās grunts attīrīšanas poligonā, iesaistot visu partneru resursus, valsts un pašvaldību dienestus. Naftas produktu lokalizāciju demontāžas darbu zonā veiksmīgi realizēja sanācijas darbu profesionāļi. Liels paldies Ventspils brīvostas pārvaldei un projekta atbildīgajiem vadītajiem”, savu gandarījumu par realizēto projektu pauž AS LNK Industries valdes loceklis Jevgenijs Locovs.

Ventspils brīvostas pārvaldnieks Imants Sarmulis: „1. naftas muliņa demontāža ir īpašs projekts, kas tika īstenots Ventspils ostā. Naftas muliņa demontāža palīdzēja atrisināt uzreiz divus svarīgus jautājumus – likvidēt nopietnu ostas akvatorijas piesārņojuma ar naftas produktiem avotu un nodrošināt iespēju vienlaikus pietauvoties diviem kuģiem pie ogļu termināļa. Tas bija nopietns izaicinājums darbu veicējiem AS LNK Industries un nozīmīgs solis Ventspils brīvostas ilgtspējas nodrošināšanā.”

Projekta gaitā kopumā tika attīrīts nedaudz vairāk par 32000 kubikmetriem ar naftas produktiem piesārņotas grunts, pielietojot Latvijā speciāli šīm projektam izstrādātu mikrobioloģijas tehnoloģiju šāda veida piesārņojumu attīrīšanai. Tā ir Latvijā līdz šim lielākā apjoma ar naftas produktiem piesārņotas grunts attīrīšana.

Šim nolūkam projekta īstenotājs - personu apvienība LNK INDUSTRIES EKO izveidoja B kategorijas bīstamo atkritumu pārstrādes poligonu, kas tika aprīkots ar modernām grunts un ūdens attīrīšanas iekārtām. Poligona vieta un iekārtu izvēle tika veidota tā, lai neradītu kaitējumu videi un apkārtējās teritorijas iedzīvotājiem. Pielietotās attīrīšanas iekārtas un tehnoloģijas nodrošināja, ka izmantotais mazgāšanas līdzeklis bioloģiski noārdās, turklāt notekūdeņu, kas rodas grunts mazgāšanas procesā, attīrīšana ir efektīvāka.

Projekta realizācijai tika izveidota pilnsabiedrība LNK INDUSTRIES EKO, kuras sastāvā ietilpst holdinga LNK Group uzņēmumi AS LNK Industries un AS LATVIJAS TILTI, bīstamo atkritumu apsaimniekotāji un pārstrādātāji – SIA EKO OSTA un AS BAO, kā arī vides sanācijas projektu vadības uzņēmums SIA Ambervivus.

Projekta realizācijas kopējās izmaksas bija aptuveni 6 miljoni eiro.