Ventspils brīvosta saņem četras Financial Times izdevuma FDi speciālbalvas

17/10/2018

Prestižā britu laikraksta Financial Times izdevums FDI Intelligence publicējis pētījumu „2018.gada globālās brīvās zonas”. Ventspils brīvostas pārvalde pētījumā ieguvusi ļoti augstu novērtējumu - četras speciālbalvas par rūpniecisko telpu un platību attīstību, infrastruktūras attīstību, IKT klasteru attīstību un par mārketinga devīzi.

FDI katru gadu veic apjomīgu un pēc īpašiem kritērijiem izstrādātu pētījumu, lai noteiktu pasaulē daudzsološākās un investoru piesaistē veiksmīgākās brīvās ekonomiskās zonas. Atsevišķas speciālās ekonomiskās zonas, kas pētījumā neieguva visaugstāko punktu skaitu, bet ar savu darbību un sasniegtajiem rezultātiem tika augstu novērtētas, saņēma  atzinības īpašās nominācijās. Ventspils brīvosta ieguva četras šādas speciālās balvas.

FDI eksperti augstu novērtējuši brīvostas paveikto jaunu rūpniecisko ēku būvniecībā, telpu un zemes sagatavošanā jauniem projektiem, piešķirot speciālbalvu par rūpniecisko telpu un platību attīstību. Šogad uzsākti darbi trīs jaunu rūpniecisko ēku būvniecībai. Pie katras ēkas tiks izbūvēti pievedceļi un sakārtota infrastruktūra un komunikācijas. Divām no jaunajām ēkām jau ir atrasti nomnieki, bet ar trešās ēkas iespējamo nomnieku notiek pārrunas.  Atsevišķi jāpiemin teritorija Talsu ielā 200, pēc kuras sakārtošanas, radīti papildus 10 ha zivsaimniecības rūpniecības attīstībai. Teritorijā strādā pirmais nomnieks, kurš jau veicis investīcijas savas darbības attīstībai.

Atsevišķa speciālbalva iegūta par infrastruktūras attīstību – novērtēts lielais ieguldījums ostas infrastruktūras (pievedceļu, stāvlaukumu, ostas termināļu) būvniecībā un atjaunošanā. No 2017. līdz 2022. gadam Ventspilī tiks atjaunoti vai no jauna izbūvēti 19 pievedceļu posmi gandrīz 13 kilometru garumā. Tāpat uzsākti darbi divu jaunu publisku auto stāvlaukumu būvniecībai Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā. Uzsākta arī pēdējos gados vērienīgākā ostas hidrobūvju rekonstrukcija. Šovasar jau pabeigti būvdarbi Dienvidu molā, kur uzstādīti  vairāk nekā 200 betona masīvi un gandrīz 1500 divu veidu – 5 un 13 tonnas smagi – tetrapodi. Drīzumā ievērojami būvdarbi sāksies Ziemeļu molā.

FDI pētnieki Ļoti augstu novērtējuši Ventspils pilsētas un brīvostas darbu IKT klastera attīstībā. Ventspils tiek veidota kā viedo tehnoloģiju centrs - ir izstrādāta informācijas un komunikāciju tehnoloģiju nozares attīstības stratēģija un rīcības plāns, tiek īstenots aktīvs darbs investoru piesaistē tieši IKT nozarē. Jāpiemin arī IKT pilotprojektu programma, kas sniedz atbalstu uzņēmējiem, kuri īsteno kādu jaunu IKT risinājumu. Ventspilī IKT nozarē jau strādā desmitiem uzņēmumu, t.sk. “Hansamatrix”, “EUROLCDS”, “Accenture Latvia”, “TestDevLab”, “Aspired” u.c., kuri attīstītās un to skaits nepārtraukti palielinās. Šādiem uzņēmumiem nepieciešamos augsti kvalificētos speciālistus sagatavo gan Ventspils Augstskolas IT fakultāte, gan Ventspils Tehnikums.

Eksperti novērtējuši arī Ventspils brīvostas pārvaldes devīzi, ar kādu tā vēršas pie ārvalstu investoriem, un kuru pielieto ikviena projekta ieviešanā: “The Freeport Of Ventspils – Logistics And Industry Centre, Where Your Ideas Meet Dedication”.

Arī iepriekš Ventspils brīvosta Financial Times pētījumā ieguvusi ļoti augstu novērtējumu, kas apliecina stabilu brīvostas konkurētspēju starptautiskajā tirgū un pareizi īstenotu attīstības stratēģiju.

FDI pētījumā tika vērtētas speciālās ekonomiskās zonas, valsts institūcijas un investīciju piesaistes struktūras. FDI Intelligence ir Financial Times ltd. grupas daļa, kas specializējas jomās, kas saistītas ar tiešajām ārvalstu investīcijām un šo investīciju piesaisti.