Ventspils brīvosta turpina attīstīties – tuvākajos gados uzbūvēs trīs jaunas ražošanas ēkas

09/02/2017

Ventspils brīvostas pārvalde noslēgusi līgumus par Eiropas Savienības (ES) finansējuma saņemšanu vēl divu jaunu ražošanas ēku būvniecībai. Pirmais līgums par ražošanas ēkas būvniecību tika noslēgts jau 2016.gada beigās. Jaunās ražotnes atradīsies Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā (VATP) un Ganību ielā 103 un tajās nākotnē plānots izveidot vismaz 150 jaunu darbavietu.

Ventspils brīvostas pārvaldnieka vietnieks Igors Udodovs: “Vēl nesen, 2016.gada nogalē Ventspils brīvostas pārvalde parakstīja vienošanos par jaunas ražošanas ēkas Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā būvniecību. Šai ēkai jau pirms būvniecības uzsākšanas ir nomnieks. Tur darbosies tikko atklātais uzņēmums, Ziemeļeiropā unikālā elastīgo iepakošanas materiālu ražotne AS “Immer Digital”, kuri Ventspilī plāno paplašināt savu darbību. Papildus tam šobrīd esam noslēguši jaunus līgumus, lai būvētu vēl divas ražotnes. Tas parāda to, ar kādu dinamiku attīstās Ventspils brīvostas industriālā zona. Protams, darbs pie šīm trīs jaunajām ēkām neapstājas. Ventspils ir viens no nozīmīgākajiem industriālajiem centriem Latvijā, un mums jāturpina strādāt pie tā turpmākās attīstības.”

Plānotās ražošanas ēkas Ventspils Augsto Tehnoloģiju parkā

Ražošanas ēka Nr.6 6000 m2 platībā būs līdzās Ventspils Tehnoloģiju centram, kur jau pašlaik AS “Immer Digital” nomā lielāko daļu telpu. Uzņēmumam ir ilgtermiņa plāni attīstībai Ventspilī, tāpēc jau šobrīd noslēgts līgums par jaunbūvējamās ražošanas ēkas nomu. Pašlaik notiek ražošanas ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt nākamā gada pavasarī, savukārt būvniecību pabeigt – 2018.gadā.

4100 m2 lielā ražošanas ēka Nr.7 atradīsies blakus 6.ēkai. Šobrīd noris ēkas projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz šī gada novembrim, bet būvniecības darbu noslēgums plānots līdz 2020.gada aprīlim.

Plānotā ražošanas ēka Ganību ielā 103, Ventspilī

Jaunā ražošanas ēka Ganību ielā papildinās tur esošo industriālo rajonu, kur jau strādā metālapstrādes uzņēmums “Malmar Sheet Metal” un komunālo automašīnu ražošanas uzņēmums “Bucher Municipal”. Ēkas platība būs 4100 m2, pašlaik notiek tās projektēšanas darbi. Konkursu par ēkas būvniecību plānots izsludināt līdz šī gada novembrim, savukārt jaunie investori savu darbību varēs uzsākt 2020.gadā, kad ēkas būvniecība tiks pabeigta.

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.6 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/012) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 4,1 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekta “Ražošanas ēkas Nr.7 būvniecība Ventspils Augsto tehnoloģiju parkā” (Nr. 3.1.1.5./16/A/009) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekta “Ražošanas ēkas būvniecība Ganību ielā 103, Ventspilī” (Nr. 3.1.1.5./16/A/013) īstenošanas attiecināmās izmaksas ir 3,3 miljoni eiro, no kā 1,2 miljoni eiro ir ES līdzfinansējums.

Projekti tiek īstenoti piesaistot Eiropas Reģionālā attīstības fonda līdzekļus darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 3.1.1. specifiskā atbalsta mērķa "Sekmēt MVK izveidi un attīstību, īpaši apstrādes rūpniecībā un RIS3 prioritārajās nozarēs" 3.1.1.5. pasākuma "Atbalsts ieguldījumiem ražošanas telpu un infrastruktūras izveidei vai rekonstrukcijai" ietvaros.