Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstības projektā turpinās aktīva darbība

25/02/2015
Ventspils brīvostas pārvalde turpina projekta "Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstības” realizāciju.

Noslēguma fāzē iegājis jeb šobrīd tiek pieņemts ekspluatācijā objekts „Piestātnes Nr.12 būvniecība”. Papildu piestātnes būvniecībai tika veikta kanalizācijas dīķera pārbūve zem Ventas, kā arī piestātnē esošā dzelzceļa rekonstrukcija un kraujlaukuma būvniecība. Tāpat veikta piestātnes akvatorijas un pienākošā kanāla padziļināšanu līdz 12,5 metru dziļumam.

Tāpat turpinās darbi objektā „Ventspils brīvostas pārvaldes kuģu stāvēšanas piestātnes rekonstrukcija”. Rekonstrukcijas projekta ietvaros tiks kapitāli remontētas piestātnes hidrotehniskās konstrukcijas, kā arī labiekārtota piegulošā teritorija.

Abu objektu būvniecība norisinās ES Kohēzijas fonda līdzfinansētajā projektā Nr.3DP/3.3.1.3.0/10/IPIA/SM/001 „Ventspils brīvostas infrastruktūras attīstība”. Projekts tiek īstenots no 2010. līdz 2015. gadam saskaņā ar darbības programmas Infrastruktūra un pakalpojumi papildinājuma 3.3.1.3.aktivitāti- Lielo ostu infrastruktūras attīstība Jūras maģistrāļu ietvaros. Kopējās projekta attiecināmās izmaksas ir aptuveni 20,2 miljoni EUR, tajā skaitā paredzamais Kohēzijas fonda līdzfinansējums ir aptuveni 12,8 miljoni EUR.