Ventspils brīvostas pārvalde aicina pieteikties pretendentus bīstamo atkritumu pieņemšanai no kuģiem

26/01/2016
Ventspils brīvostas pārvalde izsludina pieteikšanos līgumu slēgšanai par bīstamo atkritumu pieņemšanu no kuģiem (skruberiem) Ventspils brīvostā. Piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 29.februārim.

Atkritumu pieņemšanas veidi:

 • nogulsnes no skruberiem - nelieli tilpumi ar IBC konteineriem, lielāki tilpumi ar autocisternām;
 • izplūdes gāzu attīrīšanas novadītais ūdens - ar autocisternām (līdzīgi kā sateces ūdeņi);
 • mazgāšanas skābes - atkritumi tiek nodoti IBC konteineros.

Atkritumu daudzums no kuģa ir atkarīgs no tā tipa un izmēra. Aptuvenais daudzums vienā reizē:

 • nogulsnes no skruberiem aptuveni 7 m3;
 • izplūdes gāzu attīrīšanas novadītais ūdens aptuveni 60m3;
 • mazgāšanas skābes aptuveni 1m3.

Atkritumu pārstrāde sevī ietver:

 • nogulsnes no skruberiem – neitralizācija, ūdens atdalīšana no cietām vielām (seperācija), ūdens attīrīšana, nogulšņu utilizācija;
 • izplūdes gāzu attīrīšanas novadītais ūdens – neitralizācija, ūdens attīrīšana;
 • mazgāšanas skābes – neitralizācija, šķidrumu atdalīšana no cietām vielām (seperācija), ūdens attīrīšana, nogulšņu utilizācija.

Darbs tiks organizēts pēc pasūtījuma. Apmaksu veiks atkritumu nodevējs (kuģis). Laiks pasūtījuma izpildei apmēram 24h – 48h no pasūtījuma brīža.

Līgumi tiks slēgti ar visiem pretendentiem, kas piedāvās veikt bīstamo atkritumu pieņemšanu no kuģiem (skruberiem). Līguma termiņš  - līdz 2018.gada 31.decembrim.

Piedāvājumā jānorāda cena (EUR) par 1m3:

 • nogulsnes no skruberiem;
 • izplūdes gāzu attīrīšanas novadītais ūdens;
 • mazgāšanas skābes.

Cenā jāiekļauj visas izmaksas, kas saistītas ar pakalpojuma sniegšanu un izpildi.

 

Piedāvājumu var iesniegt līdz 2016.gada 29.februārim Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī 202.kabinetā darba dienās no plkst. 800 līdz 1200 un no plkst. 1300 līdz 1700, piektdienās līdz plkst.1600

Kontaktpersonas – Guntis Drunka (Tālr. 63602330; e-pasts: [email protected] ) vai Daiga Mažrima (Tālr.63602308, [email protected])