Ventspils brīvostas pārvalde gādā par Ventspils infrastruktūras attīstību

20/05/2020

Ielas, laukumi, automašīnu stāvlaukumi, tilti, zaļās zonas kopšana un vēl simtiem pilsētas ikdienā svarīgu jautājumu – tā visa ir Ventspils pilsētas infrastruktūra, par ko ikdienā gādā Ventspils brīvostas pārvalde. Savā preses konferencē Aivars Lembergs apsūdz Ventspils brīvostas pārvaldi pilsētas infrastruktūras attīstības bremzēšanā, kas neatbilst patiesībai, tāpēc vēlamies skaidrot Ventspils brīvostas pārvaldes pozīciju.

Ventspils brīvostas pārvaldei vienmēr ir bijusi un būs svarīga Ventspils pilsētas infrastruktūras attīstība. Jau daudzus gadus Ventspils brīvostas pārvalde iegulda apjomīgus resursus pievedceļu ostas teritorijām un industriālajām zonām izbūvei. Tā kā brīvostas teritorijā kartē iezīmēti vairāk nekā 40% Ventspils teritorijas, šīs ielas vienlaikus ir arī Ventspils pilsētas ielas un pēc noslodzes, iespējams,  vairāk tiek lietotas pilsētas ikdienas, nevis ostas vajadzībām. Tas vienmēr ir bijis un būs (jo šie darbi turpinās, arī šogad tiks turpināta pievedceļu rekonstrukcija) nepārvērtējams atslogs arī pilsētas budžetam, no kura pašvaldība var salīdzinoši maz līdzekļu tērēt pilsētas ielu atjaunošanai un uzturēšanai. Šo darbu veikšanai Ventspils brīvostas pārvaldei ir izdevies piesaistīt Eiropas Savienības fondu finansējumu, kura izlietošana tiek ļoti stingri kontrolēta.

Izbūvējot Zvaigžņu un Kuldīgas ielas, par kurām šobrīd pārmet A.Lembergs, Ventspils brīvostas pārvalde ņēma vērā pilsētas domes prasību par papildus rezerves cauruļu izbūvi nākotnē plānotai siltumtrasei vai (kā Kuldīgas ielas gadījumā) kabeļiem. Eiropas Savienības fondus uzraugošā iestāde (Centrālā Finanšu un līgumu aģentūra (CFLA)) šos darbus neatzina kā projekta īstenošanai nepieciešamus jeb noteica, ka tie ir tā sauktās neattiecināmās izmaksas. Pirmkārt, tas nozīmē, ka brīvostas pārvaldei nācās papildus darbus finansēt no saviem līdzekļiem. Otrkārt, - pēc būtības finansēt citu uzņēmumu saimnieciskās darbības veikšanu, jo brīvostas izbūvētās rezerves caurules nākotnē siltumapgādes vai Interneta pakalpojumu sniegšanas uzņēmumiem ļaus piegādāt pakalpojumu un ar to pelnīt. Turklāt, Ventspils brīvostas pārvalde jau mutiski bija vienojusies ar Ventspils domes vadību par šādu, uz brīvostas funkcijām neattiecināmu, izdevumu segšanu. Tāpēc tagad izskanējušie pārmetumi raisa izbrīnu un ir visai nekorekti.

Kas attiecas uz Bērzu ielu – A.Lemberga kungam acīmredzami nav sniegta precīza informācija. Ventspils brīvostas pārvalde nevar saskaņot  Bērzu ielas seguma maiņu, jo tas ietver seguma maiņu krustojumā ar Zvaigžņu ielu, ko Ventspils brīvostas pārvalde pirms pāris gadiem izbūvēja ar ES fondu līdzfinansējumu. Konkrēti runājot – daļu jaunā asfalta seguma nomainīt ar bruģa segumu. Ventspils pilsētas dome noteikti zina, ka veikt izmaiņas jau pabeigtā projektā nozīmētu atdot atpakaļ no ES saņemto naudu. Ja pilsētas dome ir gatava šos izdevumus kompensēt, brīvostas pārvaldei iebildumu nav un nevar būt, jo pašvaldības pašas iesaiste ielu infrastruktūras uzlabošanā ir ļoti apsveicama rīcība.

Ventspils brīvostas pārvalde cer turpināt konstruktīvu sadarbību ar Ventspils pilsētas domi un visus neskaidros jautājumus koleģiāli izrunāt, nevis mētāties ar apvainojumiem.