Ventspils brīvostas pārvalde izbūvēs jaunu pievedceļu piekļūšanai pie Dienvidu mola

17/11/2017
Ventspils brīvostas pārvalde ir noslēgusi līgumu ar būvfirmu par jauna pievedceļa izbūvi piekļūšanai pie Dienvidu mola. Turpmāk uz Dienvidu molu varēs nokļūt gan pa Medņu ielu, gan pa jauno pievedceļu, kas vedīs gar vecajām saldētavas ēkām, kāpas otru pusi, kur atrodas skatu platforma.

Jaunais pievedceļš kalpos kā moderns un jauns papildu ceļš, kas būs savienots ar Dienvidu mola stāvlaukumu. Jaunajā posmā tiks stiprinātas kāpas, izbūvēts ceļa segums, ietves vairāk nekā 3400m2 platībā, uzstādīts apgaismojums, žogs, ierīkota lietus ūdens kanalizācija un veikti apzaļumošanas darbi. Darbus plānots uzsākt decembrī, bet pabeigt līdz nākošajai jaunajai tūrisma sezonai. Darbus veiks būvfirma SIA „Ventbetons V”, kas atklātā iepirkuma procedūrā tika atzīta par uzvarētāju ar līgumsummu - 590 000 eiro.

85% no projekta attiecināmajām izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.

Projekts Nr. 6.1.1.0/17/I/001 „Pievedceļu attīstība Ventspils brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” tiek īstenots darbības programmas „Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.1.specifiskā atbalsta mērķa „Palielināt lielo ostu drošības līmeni un uzlabot transporta tīkla mobilitāti” ietvaros.