Ventspils brīvostas pārvalde izdevusi rīkojumu, kas nosaka ierobežojumus un rīcības kārtību Ventspils ostas termināļos un uz kuģiem

17/03/2020

Sakarā ar ārkārtas situācijas izsludināšanu Latvijas Republikā, Ventspils brīvostas pārvalde izdevusi rīkojumu, kas nosaka ierobežojumus un rīcības kārtību Ventspils ostas termināļos un uz kuģiem.

Dokumentu varat apskatīt šeit: RĪKOJUMS

1. Jebkuram kuģim ienākot Ventspils ostā, ziņot par kuģa personāla veselības stāvokli. Par jebkādiem saslimšanas gadījumiem, vai ja kāds no kuģa personāla slikti jūtas, ziņot Ventspils ostas Kuģu satiksmes dienestam pa tel. +371 636 21040 vai UĪK 09, 16  vai medicīnas iestādei pa tel. 112 vai +371 636 24721.

2. Kuģa kapteinim atturēties no kuģa personāla rotācijas (mainīšanas) izņemot gadījumus, ja kuģa rotācijas personālam ir Latvijas valsts piederība.

3. Pirms kuģa personāla rotācijas, par šo nodomu kuģa kapteinim ziņot Kuģu satiksmes dienestam pa tel.+371 636 21040 vai UĪK 09, 16.

4. Kuģa personāla rotāciju atļauts veikt, tikai saņemot apstiprinājumu no Kuģu satiksmes dienesta.

5. Iespēju robežās atturēties no kārtējiem kuģu remontiem un apkopēm, pieaicinot resursus no krasta.

6. Ostas termināļiem aizliegts bez saskaņošanas ar Ostas iekārtas aizsardzības virsnieku ielaist teritorijā kuģu apgādes, apkalpošanas un kuģu remontu uzņēmumus.

7. Sauso atkritumu nodošanu veikt kuģa personālam pašiem ievietojot atkritumu maisus krastā novietotos konteineros.

8. Bunkurēšanas “kuģis/kuģis” laikā, kuģu personālam nepārvietoties starp kuģiem, bet padot un pieņemt tikai bunkurēšanas aprīkojumu.

9. Bunkurēšanas “krasts/kuģis” laikā, krasta personālam nekāpt uz kuģa, bet padot un pieņemt tikai bunkurēšanas aprīkojumu.

10. Ar ostas palīgflotes kuģiem: loču kuģi, velkoņi, sanitāro ūdeņu savākšanas kuģi, kuģu rotācijas personālu pārvadāt kategoriski aizliegts.

11. Ločiem un ārkārtas situācijā iesaistītajiem inspektoriem, uzkāpjot uz kuģa lietot aizsargcimdus, bet nokāpjot no kuģa, dezinficēt rokas.

12. Kontaktēšanos starp kuģa personālu un loci vai kuģa inspektoru organizēt ne tuvāk kā 2 metru attālumā.

Rīkojums stājas spēkā 2020. gada 16. martā un ir spēkā līdz tā atsaukšanas brīdim.