Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu par piebraucamā ceļa Talsu ielā 200 izbūvi

22/03/2017
Ventspilī, Talsu ielā 200, turpinās bijušās, Padomju Savienības laikā izveidotās, zvēraudzētavas teritorijas sakārtošana - izsludināts iepirkums par piebraucamā ceļa izveidi un sakārtota teritorija, lai viens no zemes nomniekiem tur varētu sākt savas ēkas būvniecību.

Š.g. februārī uzsākti apjomīgi Talsu ielas 200 teritorijas sakārtošanas darbi. Šī teritorija ietilpst Ventspils brīvostas industriālajā zonā. Pēc atbilstošas infrastruktūras izbūves  šajā 7,3 ha lielajā ražošanai pieejamajā teritorijā savu darbību varēs uzsākt jauni uzņēmumi.

Viens no teritorijas nomniekiem, biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija”, Talsu ielā 200 plāno uzbūvēt saldētavas ēku, tādējādi radot arī vairākas jaunas darbavietas Ventspilī. Pirms ēkas būvniecības darbiem nepieciešamo vietu vajadzēja atbrīvot no vecajām būvēm, kā arī nolīdzināt zemi. Šie darbi ir pabeigti - izvesti ~1.7 tūkst. m3 būvgružu. Biedrība var sākt būvēt saldētavas ēku. Visus nepieciešamos darbus Ventspils brīvostas pārvalde veica par saviem līdzekļiem - 34 tūkstošiem eiro. Biedrība “Nacionālās zvejniecības ražotāju organizācija” aizņems 1,6 ha no visas Talsu ielas 200 teritorijas.

Nākamais solis teritorijas sakārtošanā ir piebraucamā ceļa izbūve, lai, netraucējot saldētavas ēkas būvniecības darbiem, varētu piekļūt pie pārējās teritorijas, atbrīvot to no nederīgās apbūves, kā arī nodrošinātu saldētavas ēku ar atbilstošu ceļa infrastruktūru (piekļūšana objektam un auto stāvvietas).

Šobrīd Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu par piebraucamā ceļa izbūvi Talsu ielā 200. Darbus plānots uzsākt maijā, bet pabeigt augustā. Tiks izbūvēts piebraucamais ceļš 320 metru garumā ar divvirzienu kustību un ietvi gājējiem, septiņas kravas automašīnu stāvvietas un 50 stāvvietas vieglajām automašīnām.

Piebraucamā ceļa izbūve Talsu ielā 200 ir viens no projekta “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros veicamajiem darbiem. 85% no projekta izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.