Ventspils brīvostas pārvalde izsola bruģakmeni

30/09/2021

Ventspils brīvostas pārvalde veic lietota, demontēta bruģakmens UNI COLOC (5000 m2) un NOSTALITH-L (200 m2) atsavināšanu par brīvu cenu. Izsole aktīva līdz 2021.gada 30.decembrim (ieskaitot).

 

  • Bruģakmens UNI COLOC (orientējošais apjoms 5000 m2), cena par 1 m2 EUR 1.42 bez PVN 21%;
  • bruģakmens NOSTALITH-L (orientējošais apjoms 200 m2), cena par 1 m2 EUR 1.42 bez PVN 21%.

! Informācija par kustamās mantas atsavināšanai pieejamo apjomu visu laiku tiks precizēta.

Kustamo mantu iespējams iegādātie pa daļām (minimālais apjoms netiek noteikts) vai visu kopā.

Kustamās mantas (par daļu vai visu kopā) pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta noteikumos paredzētā kārtībā.

IZSOLES NOTEIKUMI - ar noteikumiem var iepazīties arī klātienē Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 30.decembrim, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu [email protected] .

Ventspils brīvostas pārvaldes mājas lapā www.portofventspils.lv pie attiecīgā paziņojuma.

Kustamo mantu var apskatīt Fabrikas ielā 6C, Ventspilī, katru darba dienu līdz 2021.gada 30.decembrim plkst. 16.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 25480225.