Ventspils brīvostas pārvalde izsola neattīrītas jūras piekrastes smiltis

04/10/2021

Informācija atjaunota: 2021.gada 6.oktobrī

Kustamās mantas neattīrītas jūras piekrastes smilts (950 m3) atsavināšanai pieejamais apjoms: 0 m3. Pārdots 950 m3.

Ventspils brīvostas pārvalde veic neattīrītas jūras piekrastes smilts (950 m3), kas uzskalotas un sapūstas Dienvidu mola apkārtnē atsavināšanu par brīvu cenu līdz 2021.gada 30.decembrim (ieskaitot) Ventspils brīvostas pārvaldē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Neattīrītas jūras piekrastes smiltis, kas uzskalotas un sapūstas Dienvidu mola apkārtnē, apjoms 950 m3 (deviņi simti piecdesmit tūkstoši kubikmetri), ar nosacīto kopējo cenu EUR 19,00 (deviņpadsmit euro un nulle centi) bez PVN 21%.

Cena par 1 m3 (vienu kubikmetru) EUR 0,02 (nulle euro un divi centi) bez PVN 21%.

Kustamā manta iegādājama visā apjomā kopā (apjoms netiek dalīts).

Kustamās mantas pirkuma tiesības iegūst persona, kura pirmā iesniegusi pieteikumu un tikusi reģistrēta NOTEIKUMOS paredzētā kārtībā.

Informācija par Kustamās mantas atsavināšanu pieejama pie šīs ziņas.

Ar noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz 2021.gada 30.decembrim, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Kustamo mantu var apskatīt Ventspils brīvostas Dienvidu mola un piestātnes Nr.37 pieguļošajā teritorijā (Dienvidu mols 5, Ventspilī) līdz 2021. gada 30.decembrim, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni: 29188684.