Ventspils brīvostas pārvalde rekonstruēs Uzvaras ielu un Tērvetes ielu

24/03/2017
Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumus par divu ielu pārbūvi Ventspilī –Uzvaras iela posmā no Muitas ielas līdz viaduktam virs dzelzceļa un Tērvetes iela.

Remontdarbi Uzvaras ielā tiks veikti posmā no Muitas ielas līdz viaduktam virs dzelzceļa. ~ 90 metru garumā tiks veikta pilna seguma konstrukcijas un lietusūdens novadīšanas sistēmas pārbūve. Minētajā vietā uzlabos apgaismojumu un izbūvēs gājēju ietvi. Būvdarbus plānots uzsākt maijā, bet pabeigt - augustā.

Arī Tērvetes ielas rekonstrukcijas darbus plānots sākt maijā. 175 metru garumā tiks veikta pilna seguma konstrukcijas un lietus kanalizācijas pārbūve. Tāpat tiks uzlabots apgaismojums un izbūvēta gājēju ietve. Darbus plānots pabeigt augustā.

Kā ziņots iepriekš, Ventspils brīvostas pārvalde izsludinājusi iepirkumu arī par piebraucamā ceļa izbūvi Talsu ielā 200. Darbus plānots uzsākt maijā, bet pabeigt augustā. Tiks izbūvēts piebraucamais ceļš 320 metru garumā ar divvirzienu kustību un ietvi gājējiem, septiņas kravas automašīnu stāvvietas un 50 stāvvietas vieglajām automašīnām.

Tērvetes ielas un Uzvaras ielas posma no Muitas ielas līdz Viaduktam virs dzelzceļa pārbūve, kā arī piebraucamā ceļa Talsu ielā 200 izbūve ir vieni no projekta “Pievadceļu attīstība Ventspils Brīvostas teritorijā esošajiem termināļiem un industriālajām zonām” ietvaros veicamajiem darbiem. 85% no projekta izmaksām sedz Eiropas Savienības Kohēzijas fonds.