Ventspils brīvostas pārvalde remontē sliežu ceļus pie ostas termināļiem

19/12/2016
Ostas infrastruktūras uzturēšana un pilnveide ir viens no Ventspils brīvostas pārvaldes galvenajiem uzdevumiem. Šogad nozīmīgi remontdarbi veikti vairākiem dzelzceļa posmiem termināļos, kuros ar kravu pārkraušanu nodarbojas AS “Ventspils Grain Terminal”, AS “Ventspils tirdzniecības osta” un SIA “Eurohome Latvija”.

Lai Ventspils ostas termināļiem turpinātu nodrošināt labākos iespējamos apstākļus to biznesa attīstībai, šogad vairāk nekā 160 tūkstoši eiro no Ventspils brīvostas pārvaldes budžeta tiek ieguldīts sliežu ceļu, pa kuriem kravas nonāk termināļos, remontā.

Labības pārkraušanas terminālī AS “Ventspils Grain Terminal” nomainīti sliežu ceļa gulšņi un brusas. Pie jaunākā ostas universālā termināļa jeb 12.piestātnes, kuru nomā SIA “Eurohome Latvija”, remontēta pārbrauktuve uz pievedceļa un nomainīti sliežu ceļa gulšņi. Sliežu ceļa atjaunošanu pie šīs piestātnes plānots veikt arī nākamajā gadā, lai palielinātu pārkraušanas un uzglabāšanas jaudu. AS “Ventspils tirdzniecības osta” izmantotajā teritorijā remontēts pārbrauktuves segums.

 Neskatoties uz to, ka atsevišķu termināļu darbības rezultātā Ventspils brīvostas pārvaldei jārēķinās ar būtisku ieņēmumu samazinājumu, arī 2016.gadā Ventspils brīvostas pārvalde turpinājusi investēt ostas infrastruktūras attīstībā. Investīciju programmas īstenošanai budžetā plānoti 8 miljoni eiro. Daļu no investīciju programmas līdzfinansē ES Kohēzijas fonds. Ieguldījumi infrastruktūras izbūvē, atjaunošanā un uzturēšanā ir Ventspils brīvostas pārvaldes aktivitāšu prioritāte.