Ventspils brīvostas pārvalde rīko automašīnu izsoli

12/05/2020

Ventspils brīvostas pārvalde veic automašīnu VOLVO S60 (2005) un AUDI A8 (2005) pārdošanu par brīvu cenu, kas VOLVO S60 (2005) nav zemāka par 600,00 EUR un AUDI A8 (2005) nav zemāka par 2000,00 EUR.

Izsoles laiks un vieta - 2020.gada 27.maijā plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV52HABA0001402039422, līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 27.maijam) plkst. 09.00. Nodrošinājuma nauda VOLVO S60 (2005) – 60,00 EUR, AUDI A8 (2005) – 200,00 EUR.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 27.maijam) plkst.9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602323 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu daiga.mazrima@vbp.lv.

Ar izsoles priekšmetiem var iepazīties adresē Dienvidu mols 4, Ventspilī, (Ventspils brīvostas Kuģošanas atbalsta dienesta stāvlaukums) katru darba dienu līdz 2020.gada 25.maijam no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 29146350.