Ventspils brīvostas pārvalde rīko automašīnu izsoli

02/07/2020

Ventspils brīvostas pārvalde veic automašīna AUDI A8L (2006), automašīna AUDI A8L (2011), automašīna AUDI A8L (2016) un TOYOTA LAND CRUISER (2015) pārdošanu izsolē 2020.gada 28.jūlijā plkst. 10.00 Ventspils brīvostas pārvaldes sēžu zālē, Jāņa ielā 19, Ventspilī.

Ar Izsoles noteikumiem var iepazīties Jāņa ielā 19, Ventspilī līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 28.jūlijam) plkst.9.00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 63602312 vai saņemt tos elektroniski, nosūtot pieprasījumu uz e-pastu: [email protected] .

Ar izsoles priekšmetiem var iepazīties adresē Dienvidu mols 4, Ventspilī, (Ventspils brīvostas Kuģošanas atbalsta dienesta stāvlaukums) katru darba dienu līdz 2020.gada 27.jūlijam no plkst. 9:00 līdz plkst.16:00, iepriekš laiku saskaņojot pa tālruni 26159886.

AUDI A8L (2006) sākuma cena EUR 2400,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 240,00), AUDI A8L (2011) sākuma cena EUR 23 000,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 2300,00), AUDI A8L (2016) sākuma cena EUR 118 120,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 11 812,00), TOYOTA LAND CRUISER (2015) sākuma cena EUR 36 260,00, t.sk. PVN 21% (nodrošinājums EUR 3626,00)

Nodrošinājuma nauda jāieskaita Ventspils brīvostas pārvaldes PVN reģ. Nr. LV 90000284085, AS „Swedbank” norēķinu kontā Nr. LV52HABA0001402039422, līdz attiecīgās izsoles dienai (2020.gada 28.jūlijam) plkst. 09.00.

Izsoles veids - mutiska izsole ar augšupejošu soli, izsoles solis EUR 200.